Fotogalérie

LETO V DARTE - široká ponuka umenia v Nižnom Hrušove.

Oznamujeme našim klientom, že aj počas letných prázdnin organizuje spoločnosť DARTE množstvo zaujímavých podujatí v oblasti umenia. Okrem on-line aukcii to budú aj výstavy slovenského i svetového umenia ( najbližšou bude výstava zbierky Košickej moderny, ktorú získala DARTE od privátneho zberateľa ). Súčasne vystavujeme aj výber diel z depozitu DARTE a je sprístupnená aj samostatná výstava Pabla Picassa ( 67 diel ) + samostatná výstava Salvadora Dalího ( 80 diel ). Samozrejme je otvorené aj múzeum Anny Lesznai a depozit starožitností. Všetky vystavované diela sú aj predajné a vstupy na prehliadku v DARTE GALLERY sú bezplatné. www.dartesro.skLETNÁ AUKCIA UMENIA DARTE - 16.6.2019

LETNÁ AUKCIA UMENIA AUKČNEJ SPOLOČNOSTI DARTE
Príjemná atmosféra v aukčnej sále DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove priniesla opäť pozitívny záujem dražiteľov o ponúkané slovenské i svetové umenie. Na aukcii sa vydražilo 154 diel ( 55 % ), čo vysoko prekročilo aj náš odhad predaja. Ďakujeme všetkým dražiteľom a oznamujeme, že počas celého leta je v DARTE GALLERY prístupná výstava svetového umenia + samostatná výstava Pabla Picassa ( 67 diel ) + samostatná výstava Salvadora Dalího ( 80 diel ). Samozrejme je otvorené aj múzeum Anny Lesznai.BENEFIČNÁ AUKCIA PRE NsP sv. Jakuba v Bardejove - 14.5.2019

DARTE POMOHLA BENEFIČNOU AUKCIOU DETSKÉMU ODDELENIU NsP.
Už siedmy rok po sebe uskutočnila aukčná spoločnosť DARTE - v spolupráci s riaditeľom NsP Sv. Jakuba, n.o. v Bardejove MUDr. Mariánom Petkom MPH , benefičnú aukciu umenia pre túto nemocnicu. Tento krát išiel výťažok pre detské oddelenie. Aukcia nás utvrdila v tom, že ešte stále tu sú ľudia, ktorí kúpou umenia chcú podporiť ušľachtilú myšlienku. Potvrdzuje to aj 88 % úspešnosť predaja diel na dražbe. Ďakujeme všetkým dražiteľom a tešíme sa na stretnutie o rok.ANNA LESZNAI dostala svoj pamätník - 25.4.2019

Svetová umelkyňa, spisovateľka a politička Anna Lesznai sa narodila v Nižnom Hrušove, kde až do roku 1939 prežila 54 rokov v tunajšom kaštieli. Sporadicky navštevovala svojich starých rodičov v maďarskej Hatvanyi a posledných 27 rokov dožila v New Yorku. Aj USA aj Maďarsko si túto veľkú ženu vážili natoľko, že jej vybudovali štátne múzea s monumentálnymi pomníkmi. Na Slovensku bola naopak snaha mecenášov pochovať všetko, čo by pripomínalo túto rodinu intelektuálov. Našťastie sa nám podarilo v priebehu posledných 20 rokov získať a zhromaždiť väčšinu artefaktov pochádzajúcich z kaštieľa, osobných vecí, výtvarných diel umelkyne i jej kníh a od roku 2016 otvoriť súkromné múzeum Anny Lesznai aj v jej rodisku na Slovensku. A dnes sme s kolegami umiestnili na priečelí múzea aj pamätnú dosku s bustou našej rodáčky. Strohá informácia na tabuli určite osloví hlavne prechádzajúcich turistov a návštevníkov Nižného Hrušova.JARNÁ AUKCIA UMENIA DARTE - 31.3.2019

Jarná aukcia umenia DARTE sa uskutočnila 31.3.2019 v DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove. V aukčnej ponuke bolo 250 položiek a úspešne sa vydražilo 151 - čo je v prepočte vyše 60 % úspešnosť aukcie. Je to veľmi slušný štart do tohoročnej sezóny v obchode s umením na Slovensku. Spoločnosť DARTE ďakuje všetkým svojim dražiteľom za enormný záujem o aukčnú ponuku umenia. Nepredané diela sa objavia v našej poaukčnej ponuke na: www.eantik.sk . Najbližšia aukcia DARTE bude už 15.4.2019 - AUKCIA SÚČASNÉHO UMENIA . Tešíme sa na ďalšie stretnutie v DARTE GALLERY.VERNISÁŽ VÝSTAVY IGORA CVACHA - JARNÝ VÝBER : 20.3.2019 v DARTE GALLERY BRATISLAVA

NA VERNISÁŽI SA VYDRAŽILI VŠETKY PONÚKANÉ DIELA.

Vernisáž výstavy diel Igora Cvacha v bratislavskej DARTE GALLERY sa niesla v príjemnej a priateľskej atmosfére.( 20.3.2019 ). V závere sa uskutočnila aj malá benefičná aukcia, výťažok ktorej poukáže spoločnosť DARTE na podporu mladých umelcov.“ VEČER S UMENÍM ” v DARTE GALLERY - rozlúčka s rokom 2018 a Benefičná aukcia.

Príjemné posedenie s našimi priateľmi ukončilo pracovný rok DARTE. Výstava moderného umenia spojená s vianočnými koledami, live muzikou i degustáciou mladých vín príjemne znásobila vianočnú pohodu.Aj všetky diela v malej benefičnej aukcii našli svojich nových majiteľov.
Ďakujeme priateľom, klientom i priaznivcom DARTE za úspešný rok 2018 a prajeme všetkým ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE.LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 17.6.2018

Na Letnej aukcii DARTE sa vydražilo 141 položiek , čo je 50% úspešnosť dražby. Nevydražené diela nájdete v našej ponuke „ Predaj voľných diel “. Všetky diela budú počas celého leta vystavené v DARTE GALLERY v Nižnom Hrušove. Ďakujeme našim klientom a hlavne dražiteľom za ich aktívny záujem o ponúkané diela v Letnej aukcii a tešíme sa na stretnutie našej Jesennej aukcii 30.9.21018.VÝSTAVA PABLA PICASSA V DARTE GALLERY NIŽNÝ HRUŠOV - 5.5.2018

Aukčná spoločnosť DARTE pripravila unikátnu výstavu 60 diel Pabla Picassa, ktoré sprístupnila najprv v našej bratislavskej DARTE GALLERY vernisážou 19. apríla 2018 a neskôr 5.5.2018 o 19oo hod. aj v DARTE GALLERY Nižný Hrušov. Vystavované práce vytvoril Pablo Picasso v rokoch 1957 - 59 z pracovných skíc počas svojich návštev na byčích zápasoch. V roku 1961 ich použil aj ako ilustrácie do svojej knihy TOROS Y TOREROS, ktorá je súčasťou tejto výstavy.

V roku 1923 Pablo Ruiz Picasso povedal: "Pre mňa v umení neexistuje žiadna minulosť ani budúcnosť. Aj prvotné primitívne náboženstvá umelecky prezentovali býka ako symbol sily a múdrosti. Už pred 5 tisíc rokmi kreslili toto zviera vo svojich skromných obydliach v jaskyni Lascaux v juhozápadnom Francúzsku a v jaskyniach Altamira v severnom Španielsku. Ja tiež stvárňujem býka v každej pozícii, lebo som týmto zvieraťom fascinovaný . Korida s býkom a toreadorom je súčasťou môjho života...“. Výjavy z arény v umelcovej tvorbe naštartoval jeho veľký priateľ - toreador José Delgado, Illo, lepšie známy ako "Pepe IIllo".
Výstava 60 diel Pabla Picassa bude pre verejnosť prístupná do 14. mája denne do 17oo. Vstup do galérie je bezplatný. Info 0905356921 .VÝSTAVA : SALVADOR DALÍ - " LA DIVINE COMEDIE " -15.11.2017 DARTE GALLERY BRATISLAVA

ÚSPEŠNÁ VÝSTAVA SALVADORA DALÍHO „ LA DIVINE COMÉDIE “ V BRATISLAVSKEJ DARTE GALLERY POTRVÁ AŽ DO KONCA DECEMBRA.
Včera – 15.11.2017 bola vernisáž výstavy ucelenej kolekcie 100 diel svetového umelca v galérii DARTE. Výborná atmosféra, fantastické diela a kvalitná jazzova muzika boli príjemným kultúrnym zážitkom. Tešíme sa na stretnutie na Zimnej aukcii umenia DARTE 26.11.2017. Info a ponuka diel je už v on-line dražbe na : www.dartesro.skVÝSTAVA : SALVADOR DALÍ - " LA DIVINE COMEDIE " -5.11.2017 DARTE NIŽNÝ HRUŠOV

V nedeľu 5.11.2017 sa uskutočnila vernisáž výstavy kolekcie 100 obrazov Salvadora Dalího „ LA DIVINE KOMÉDIE “. Výstava mala veľmi pozitívny ohlas a keďže majiteľ Darte udelil svojim hosťom aj možnosť kúpy – hneď na vernisáži 11 diel našlo svojho nového majiteľa. Výstava „ LA DIVINE KOMÉDIE “ obsahuje 100 diel Salvadora Dalího a na Slovensku sa objavila po prvýkrát. Našim klientom sa predstavila 5.11.2017 v DARTE GALLERY Nižný Hrušov a 15.11.2017 bude výstava pokračovať vernisážou v našej bratislavskej DARTE GALLERY.