REGISTRÁCIA MOTOROVÉHO VOZIDLA DO AUKCIE

Prosím skopírujte si tento formulár, vyplňte ho a zašlite nám ho mailom na dartesro@dartesro.sk. Pomôžte nám tak získať čo najväčšie množstvo informácií o vašom motorovom vozidle, ktoré máte záujem ponúknuť na predaj prostredníctvom našej aukčnej spoločnosti. Berte prosím do úvahy, že vyplnenie a zaslanie tohto formuláru Vám nezaručuje miesto na jednej z našich aukcií, ale je iba vstupným krokom v tomto procese. Po posúdení Vašej žiadosti Vás budeme informovať.

OSOBNÉ INFORMÁCIE O MAJITEĽOVI MOTOROVÉHO VOZIDLA

Meno a priezvisko/Obchodné meno právnickej osoby:
Bydlisko/Sídlo právnickej osoby:
IČO:
IČ pre DPH:
Telefón:
E-mail:

MOTOROVÉ VOZIDLO

Rok výroby:
Výrobca:
Model:
Typ vozidla:
Počet najazdených kilometrov:
Číslo podvozku/VIN číslo:
Číslo motora:
Farba exteriéru:
Farba interiéru:
Má vozidlo tieto farby originálne?:
Číslo / Séria technického preukazu:
Stav vozidla:
Minimálna cena pre majiteľa vozidla:

Ak nebude motorové vozidlo predané v aukcii mám záujem o poaukčný predaj:

DODATOČNÉ POZNÁMKY

Prosím poskytnite akékoľvek ďalšie informácie o motorovom vozidle, vrátane opisu prípadných známych vád a histórie vozidla

FOTOGRAFIE

Prosím poskytnite akékoľvek fotografie vozidla, ktoré máte, aby sme mohli presnejšie zhodnotiť jeho stav a hodnotu. Fotografie môžete zaslať e-mailom na adresu dartesro@dartesro.sk.

Majiteľ po vyplenní a odoslaní formulára prehlasuje, že je výlučným vlastníkom vyššie uvedeného motorového vozidla, všetky vyššie uvedené údaje o motorovom vozidle sú správne a pravdivé a na motorovom vozidle neviaznu žiadne ťarchy v prospech tretích osôb.