meno: heslo:
zabudnuté hesloRegistrácia

Menu

E-mail novinky

Zadajte email pre dostávanie noviniek Aukčného domu

Novinky

Konzultácie ponúkaných diel poskytujeme na tel. 0905 356 921.

Prijímame a vykupujeme kvalitné výtvarné diela – obrazy, kresby, plastiky, grafiky a starožitnosti do našich pravidelných aukcií. Informácie a poradenstvo : 0905 356 921

Anketa

počet hlasov:

Aukčná spoločnosť DARTE

Východoslovenská Aukčná spoločnosť  DARTE je oprávnená usporadúvať dražby starožitností , umeleckých diel, numizmatiky a historických vozidiel. a to formou neverejných i verejných dražieb na žiadosť vlastníkov zverených vecí.  Darte draží iba veci, ktoré jej boli za týmto účelom zverené k obstaraniu predaja svojim vlastníkom a ktoré nepochádzajú z trestnej činnosti. Dominantnou činnosťou aukčného domu DARTE je príprava a realizácia aukcií výtvarných diel a starožitností, o ktoré je v poslednom období veľký záujem v kruhoch zberateľskej a kultúrnej verejnosti tak na Slovensku , ako aj v zahraničí. Dražiť sa môže fyzicky zo sály, telefonicky , zastupovaním z Darte na základe objednávky zastupovania, alebo aj priamo cez internet na našej on-line aukcii. Približuje túto oblasť hlavne zberateľom, pre ktorých je investícia do umenia ani nie tak záležitosťou sebareprezentácie, ako skôr prirodzeným prejavom kultivovaného životného štýlu. DARTE ponúka aj odborné konzultácie, expertízy  a posúdenia diel našim  súdnym  znalcom z odvetvia „ Pravosť umeleckých diel a starožitností “. Živé aukcie organizujeme vo štvrťročných intervaloch štyrikrát do roka a popri nich niekoľko malých – benefičných aukcii pre rôzne charitatívne projekty a v rôznych mestách Slovenska. Galerijné priestory  a sídlo firmy je v Nižnom Hrušove. Tu má firma depozitné sklady, reštaurátorskú dielňu i ateliér na odborné posudzovanie prijatých diel do predaja, i výstavnú DARTE GALLERY. kde okrem malých VIP aukcií poriada autorské výstavy súčasným maliarom. Samotné kvartálne aukcie poriada DARTE v prenajatých priestoroch hotelov  Yasmin a  DoubleTree by Hilton v Košiciach. Raz ročne uskutočňuje aukciu aj v Bratislave a Prahe.  Termíny sú v predstihu zverejnené na našej webovej stránke www.dartesro.sk , alebo na sesterskej stránke www.eantik.sk , kde sa uskutočňuje aj priamy predaj nevydražených artefaktov z našich aukcií.
Ako prvá aukčná spoločnosť na Slovensku sme začali prevádzkovať aj non-stop internetovú dražbu umenia on-line. Každá aukčná kolekcia je teda v predstihu ponúkaná aj v on-line forme, čo je výhodou pre tých klientov, ktorí sa nezúčastnia živej aukcie. Vydražené diela zasielame kuriérskou službou až do miesta určenia v rámci celej Európy. Ako  jediní na Slovensku poriadame pravidelné Live aukcie s priamym videoprenosom aukcie a možnosťou priameho vstupu do dražby každého prihláseného dražiteľa.

 

STAROŽITNOSTI eAntik sú dcérskou firmou DARTE. Vznikli oficiálne ako firma Dajana v roku 1992 so sídlom v gazdovskej usadlosti v Nižnom Hrušove. Následne od roku 2005 sa premenovali na starožitnosti eAntik. Neoficiálne sa tvorila zbierka tejto firmy už od roku 1955. V roku 1994 ju prebral Dr. Jaroslav Krajňák, PhD. súdny znalec na starožitnosti a pravosť umeleckých diel a majiteľ Aukčnej spoločnosti Darte. V ponuke starožitností sú artefakty od roku 3000 p.n.l. až po súčasný Pop Art. V depozitári je uložených vyše 300 kusov historického nábytku a vyše 2000 výtvarných diel, množstvo porcelánu a bytových doplnkov. V plných ôsmich miestnostiach starožitností si príde na svoje každý zberateľ. Veľká časť zbierky je ponúkaná aj na firemnom serveri www.eantik.sk. Otvorené je denne, na prehliadku je potrebné sa ohlásiť na tel. 0905 356 921, resp. 0905 959 101. Ponúkame predaj, výkup, znalecké posúdenie starožitností a umeleckých diel.

 

Artconsulting.sk je taktiež dcérskou firmou DARTE. Vznikol na základe požiadavky viacerých žijúcich súčasných výtvarníkov, milovníkov, zberateľov a vyznávačov moderného umenia, aby sa na Slovensku začala prezentovať aj súčasná tvorba. Umožňuje tak sprístupnenie práce súčasnej slovenskej aj zahraničnej umeleckej obce širokej verejnosti doma i v zahraničí. Výhodou obchodovania cez www.artconsulting.sk   je to, že každý u nás zaregistrované dielo bude okamžite ponúknuté našim evidovaným klientom v celej Európe. Ďalšou výhodou je umiestnenie veľkého výberu artefaktov. Art Consulting sa venuje výlučne súčasnému umeniu a tvorbe známych aj menej známych autorov, začínajúcich aj renomovaných autorov. Otvára sa všetkým autorom, študentom umenia, galériám a širokej verejnosti, ktorým umožní spropagovať ich diela. Ako jediní na trhu Vám ponúkame možnosť propagácie Vašich diel bez mesačných poplatkov alebo akýchkoľvek iných finančných výdavkov. Odborným garantom Art Consultingu je server eAntik.sk a DARTE Aukčná spoločnosť. Našim cieľom je spájať svet umenia aj so svetom zberateľstva a prehĺbiť záujem o súčasnú tvorbu. Investovať do umenia sa oplatí a zberateľstvo je nielen investíciou, ale aj podporou rozvoja súčasnej kultúry.


Dr. Jaroslav Krajňák,PhD.
konateľ aukčnej spoločnosti Darte


DRAŽTE DIELA V ONLINE AUKCII