Aukčný katalóg

| 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Prvé prihodenia cez internet budú ukončené dňa 13.05.2019 o 12:00
Aukcia diel bude definitívne ukončená dňa utorok 14.5.2019 o 15.oo hod. v Bardejov - spoločenská sála NsP Bardejov.
Vaše internetové prihodenia sú záväzné!
Ak máte záujem dražiť cez internet, musíte sa zaregistrovať.
BENEFIČNÁ AUKCIA DARTE v spolupráci s NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov - 14.5.2019
  • Celkom 51 položiek