Aukčný katalóg

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Prvé prihodenia cez internet budú ukončené dňa 10.01.2019 o 12:00
Aukcia diel bude definitívne ukončená dňa štvrtok 10.1.2019 o 18.oo hod. v DARTE GALLERY Nižný Hrušov.
Vaše internetové prihodenia sú záväzné!
Ak máte záujem dražiť cez internet, musíte sa zaregistrovať.
KOMORNÁ NOVOROČNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 10.1.2019 o 18.oo hod.
  • Celkom 70 položiek