II. ČASŤ DIEL JESENNEJ AUKCIE VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 29.9.2022

 

II. ČASŤ DIEL JESENNEJ AUKCIE UMENIA DARTE ONLINE - 29.09.2022
Aukcia a prihodenia cez internet II. Časti Letnej aukcie umenia budú definitívne ukončené online dňa 29.09.2022 o 20:00 hod.
Vaše internetové prihodenia sú záväzné! Ak máte záujem dražiť cez internet, musíte sa  prihlásiť, resp. noví dražitelia sa musia zaregistrovať.
Dražobný poriadok  - Objednanie zastupovania na aukcii
 

ODKAZ NA I. ČASŤ DIEL JESENNEJ AUKCIE UMENIA DARTE

 

  • Celkom 5 položiek
34
Koniec aukcie: 29.09.2022 20:00:00
Koniec aukcie: 29.09.2022 20:00:00

Martin Benka - Priadka

grafika , 32,2 x 23,3 cm, značenie: doleVyvolávacia cena: 140 €

Poradové číslo: 34
Technika: grafika
Rozmery: 32,2 x 23,3 cm
Značenie: dole
Vyvolávacia cena: 140 €

35
Koniec aukcie: 29.09.2022 20:00:00
Koniec aukcie: 29.09.2022 20:00:00

Martin Benka - Zvážanie sena

grafika , 23,2 x 32,2 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 140 €

Poradové číslo: 35
Technika: grafika
Rozmery: 23,2 x 32,2 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 140 €

36
Koniec aukcie: 29.09.2022 20:00:00
Koniec aukcie: 29.09.2022 20:00:00

Martin Benka - Valach

grafika , 32,2 x23,3 cm, značenie: doleVyvolávacia cena: 140 €

Poradové číslo: 36
Technika: grafika
Rozmery: 32,2 x23,3 cm
Značenie: dole
Vyvolávacia cena: 140 €

37
Koniec aukcie: 29.09.2022 20:00:00
Koniec aukcie: 29.09.2022 20:00:00

Martin Benka - Pĺtnik

grafika , 32,2 x 23,3 cm, značenie: doleVyvolávacia cena: 140 €

Poradové číslo: 37
Technika: grafika
Rozmery: 32,2 x 23,3 cm
Značenie: dole
Vyvolávacia cena: 140 €

171
Koniec aukcie: 29.09.2022 20:00:00
Koniec aukcie: 29.09.2022 20:00:00

Martin Benka - Bez názvu

dobový print, 35 x 30 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 140 €

Poradové číslo: 171
Technika: dobový print
Rozmery: 35 x 30 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 140 €