Zoznam autorov v aukcii

 • Alexy Janko
 • Badyak Ihor
 • Bán Pavol
 • Barčík Andrej
 • Baron Karol
 • Barsi Béla
 • Bártfay Július
 • Bártfay Tibor
 • Bendík Jozef
 • Benka Martin
 • Berecz Ladislav
 • Béreš Ľubo
 • Binder Erik
 • Bokšay Jozef
 • Bokšay ml. Jozef Jozefovič
 • Borecký Vojtech
 • Burč Vasil Vasilovič
 • Csordák Ľudovít
 • Czobelová Margita
 • Číla Otakar
 • Daňo Juraj
 • Duplij Sergej
 • Erfán Ferenc
 • Feďkovič Nikolaj
 • Fila Rudolf
 • Filep Štefan
 • Fulla Ľudovít
 • Furlet Anatoly
 • Gažovič Vladimír
 • Glod Alojz
 • Grotkovský Ján
 • Gwerk Edmund
 • Gyurkovits František
 • Hammel Pavol
 • Hapák Štefan
 • Hložník Ferdinand
 • Hložník Vincent
 • Horejc Jaroslav
 • Choma Milan
 • Jakoby Július
 • Jasusch Anton
 • Jelenák Ľudovít
 • Karpathy Lászlo
 • Katona Nándor
 • Kieselbach Gejza
 • Kocka Andrej Andrejovič.
 • Kolesnikov ml. Vladimir
 • Kompánek Vladimír
 • Kővári (Kačmarik) Konštantín
 • Kresila Juraj
 • Krivoš Rudolf
 • Krusnyak Károly
 • Kunc Jaromír
 • Kurth Maximilián
 • Kuzma Boris Ivanovič
 • Kyselicová Eva
 • Laluha Milan
 • Lyba Vytalij
 • Makara Štefan
 • Marko st. Karol
 • Marton Adalbert Alexandrovič
 • Mednyánszky Ladislav
 • Moško Ladislav
 • Mousson Jozef Teodor
 • Mudroch Ján
 • Mucha Alfonz
 • Nemčík Július
 • Németh Gyula
 • Neogrády Antal
 • Neogrády Lászlo
 • Palugyay Zoltán
 • Paulovič Emil
 • Pavlyshynová Sima - Natalija
 • Pelczer Lajos
 • Potoček Pavol
 • Račko Arpád
 • Rogovský Mikuláš
 • Roskoványi Štefan
 • Rudnay Gyula
 • Sapaťuk Michail Michajlovič
 • Seliga Vojtech
 • Schillerová Gabriela
 • Schurmann Maximilián
 • Sjarkevič Jurij
 • Skutecký Dominik
 • Slavík Oldřich
 • Studený František
 • Szepesi-Kuszka Eugen (Jenő)
 • Szmutková-Tomášiková Viktória
 • Šimerová-Martinčeková Ester
 • Šoltes Zoltan Ivanovič
 • Šturdík Jozef
 • Štursa Ján
 • Tordai Székely Mihály
 • Tóth Pavol
 • Tóth Lászlo
 • Trembáč Michal
 • Vitész-Sashegyi Kálmán
 • Votruba Jaroslav
 • Wagner Josef
 • Warhol Andy
 • Weiner-Kráľ Imrich
 • Záleský František
 • Zmeták Ernest
 • Zorád Gejza
 • Zorkóczy Gyula
 • Sledujte nás

  LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 12.6.2022 o 15.oo hod.

  I. ČASŤ DIEL LETNEJ AUKCIE UMENIA DARTE -  12.06.2022 - 
  Prvé prihodenia cez internet budú ukončené dňa 11.06.2022 o 12:00 hod.
  Aukcia diel bude definitívne ukončená nedeľu 12.06.2022 o 15.oo hod. v DARTE GALLERY, Nižný Hrušov živou aukciou s dražiteľmi v sále a pre online dražiteľov so živým videoprenosom aukcie s možnosťou dražiť liveVirtuálna prehliadka kolekcie

  ODKAZ NA II. ČASŤ DIEL LETNEJ AUKCIE UMENIA DARTE - ONLINE


  POAUKČNÝ PREDAJ

  • Celkom 200 položiek
  64
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Milan Laluha - Tetka

  mastný pastel na papieri, 22,1 x 24,5 cm, značenie: dole
  Nevydražené
  Cena v predaji: 1 000 €

  Poradové číslo: 64
  Technika: mastný pastel na papieri
  Rozmery: 22,1 x 24,5 cm
  Značenie: dole

  Nevydražené
  Cena v predaji: 1 000 €

  65
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Milan Laluha - Ujko s fľašou

  olej na sololite, 18,5 x 29 cm, značenie: vpravo dole
  Nevydražené
  Cena v predaji: 2 600 €

  Poradové číslo: 65
  Technika: olej na sololite
  Rozmery: 18,5 x 29 cm
  Značenie: vpravo dole

  Nevydražené
  Cena v predaji: 2 600 €

  66
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Milan Laluha - Pod kostolom

  mastný pastel na papieri, 42,5 x 35,5 cm, značenie: vpravo hore
  Nevydražené
  Cena v predaji: 1 100 €

  Poradové číslo: 66
  Technika: mastný pastel na papieri
  Rozmery: 42,5 x 35,5 cm
  Značenie: vpravo hore

  Nevydražené
  Cena v predaji: 1 100 €

  67
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Milan Laluha - Za úsvitu

  ceruza na papieri, 25 x 20 cm, značenie: vľavo dole
  Nevydražené
  Cena v predaji: 460 €

  Poradové číslo: 67
  Technika: ceruza na papieri
  Rozmery: 25 x 20 cm
  Značenie: vľavo dole

  Nevydražené
  Cena v predaji: 460 €

  68
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Milan Laluha - Tetka

  olej na plátne, 40 x 50 cm, značenie: vpravo dole
  Nevydražené
  Cena v predaji: 7 800 €

  Poradové číslo: 68
  Technika: olej na plátne
  Rozmery: 40 x 50 cm
  Značenie: vpravo dole

  Nevydražené
  Cena v predaji: 7 800 €

  69
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Milan Laluha - Autoportrét

  rudka na papieri, 57,5 x 39 cm, značenie: vpravo dole
  Nevydražené
  Cena v predaji: 1 050 €

  Poradové číslo: 69
  Technika: rudka na papieri
  Rozmery: 57,5 x 39 cm
  Značenie: vpravo dole

  Nevydražené
  Cena v predaji: 1 050 €

  70
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Milan Laluha - Chlapi

  olej na plátne, 24 x 46 cm, značenie: vzadu
  Nevydražené
  Cena v predaji: 4 500 €

  Poradové číslo: 70
  Technika: olej na plátne
  Rozmery: 24 x 46 cm
  Značenie: vzadu

  Nevydražené
  Cena v predaji: 4 500 €

  71
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Milan Laluha - Tetka s ujkom

  olej na sololite, 30,5 x 22,5 cm, značenie: vľavo dole
  Nevydražené
  Cena v predaji: 3 250 €

  Poradové číslo: 71
  Technika: olej na sololite
  Rozmery: 30,5 x 22,5 cm
  Značenie: vľavo dole

  Nevydražené
  Cena v predaji: 3 250 €

  72
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Janko Alexy - Jánošík

  tuš na papieri, 21,5 x 15,5 cm, značenie: vpravo dole
  Nevydražené
  Cena v predaji: 250 €

  Poradové číslo: 72
  Technika: tuš na papieri
  Rozmery: 21,5 x 15,5 cm
  Značenie: vpravo dole

  Nevydražené
  Cena v predaji: 250 €

  73
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Janko Alexy - V parku

  pastel na papieri, 47,5 x 35,5 cm, značenie: vpravo dole
  Vydražené za: 350 €

  Poradové číslo: 73
  Technika: pastel na papieri
  Rozmery: 47,5 x 35,5 cm
  Značenie: vpravo dole

  Vydražené za: 350 €

  74
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Janko Alexy - Mesto

  pastel na papieri, 30 x 43,5 cm, značenie: vpravo dole
  Nevydražené
  Cena v predaji: 580 €

  Poradové číslo: 74
  Technika: pastel na papieri
  Rozmery: 30 x 43,5 cm
  Značenie: vpravo dole

  Nevydražené
  Cena v predaji: 580 €

  75
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Tibor Bártfay - Renesancia

  koláž, 39,5 x 53,5 cm, značenie: vpravo dole
  Vydražené za: 250 €

  Poradové číslo: 75
  Technika: koláž
  Rozmery: 39,5 x 53,5 cm
  Značenie: vpravo dole

  Vydražené za: 250 €

  76
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Maximilián Schurmann - Trh v Nitre

  kombinovaná technika na papieri, 20,5 x 40 cm, značenie: vpravo dole
  Nevydražené
  Cena v predaji: 350 €

  Poradové číslo: 76
  Technika: kombinovaná technika na papieri
  Rozmery: 20,5 x 40 cm
  Značenie: vpravo dole

  Nevydražené
  Cena v predaji: 350 €

  77
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Zoltán Palugyay - Vinica

  akvarel na papieri, 29 x 41 cm, značenie: vpravo dole
  Vydražené za: 1 050 €

  Poradové číslo: 77
  Technika: akvarel na papieri
  Rozmery: 29 x 41 cm
  Značenie: vpravo dole

  Vydražené za: 1 050 €

  78
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Dominik Skutecký - Dievča

  olej na dreve, 23,5 x 17 cm, značenie: vpravo dole
  Nevydražené

  Poradové číslo: 78
  Technika: olej na dreve
  Rozmery: 23,5 x 17 cm
  Značenie: vpravo dole

  Nevydražené

  79
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Dominik Skutecký - Gróf Aladár Andrássy

  1886, kombinovaná technika, pastel, beloba,ceruza, 192 x 92 cm, značenie: vpravo dole "Skutezky D. 86", vzadu popiska
  Vydražené za: 35 000 €

  Poradové číslo: 79
  Rok: 1886
  Technika: kombinovaná technika, pastel, beloba,ceruza
  Rozmery: 192 x 92 cm
  Značenie: vpravo dole "Skutezky D. 86", vzadu popiska

  Vydražené za: 35 000 €

  80
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Martin Benka - Ilustrácia zo súboru Detvan

  grafika , 22 x 14,5 cm, značenie: vpravo dole v tlači
  Nevydražené

  Poradové číslo: 80
  Technika: grafika
  Rozmery: 22 x 14,5 cm
  Značenie: vpravo dole v tlači

  Nevydražené

  81
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Martin Benka - Koč s koňmi a pandúrom

  akvarel, tuš na papieri, 23,5 x 15 cm, značenie: dole
  Vydražené za: 1 900 €

  Poradové číslo: 81
  Technika: akvarel, tuš na papieri
  Rozmery: 23,5 x 15 cm
  Značenie: dole

  Vydražené za: 1 900 €

  82
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Martin Benka - Zvítanie

  akvarel, tuš na papieri, 23,5 x 15,5 cm, značenie: vľavo dole
  Vydražené za: 2 100 €

  Poradové číslo: 82
  Technika: akvarel, tuš na papieri
  Rozmery: 23,5 x 15,5 cm
  Značenie: vľavo dole

  Vydražené za: 2 100 €

  83
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Rudolf Fila - Po ilúzii

  2002, olej na plátne, 95,5 x 70 cm, značenie: dole v strede
  Vydražené za: 4 000 €

  Poradové číslo: 83
  Rok: 2002
  Technika: olej na plátne
  Rozmery: 95,5 x 70 cm
  Značenie: dole v strede

  Vydražené za: 4 000 €

  84
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
  Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00

  Ľudovít Fulla - Božské srdce

  1948, farebný drevorez, 12x 15 cm, značenie: vpravo dole v tlači
  Vydražené za: 250 €

  Poradové číslo: 84
  Rok: 1948
  Technika: farebný drevorez
  Rozmery: 12x 15 cm
  Značenie: vpravo dole v tlači

  Vydražené za: 250 €