Aukčný katalóg

| 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Prvé prihodenia cez internet budú ukončené dňa 24.01.2021 o 12:00
Aukcia diel bude definitívne ukončená dňa nedeľa 24.1.2021 o 15.oo hod. v DARTE GALLERY, Nižný Hrušov prostredníctvom živého videoprenosu z aukčnej sály. .
Vaše internetové prihodenia sú záväzné!
Ak máte záujem dražiť cez internet, musíte sa zaregistrovať.
NOVOROČNÁ VIP AUKCIA UMENIA DARTE - 24.1.2021 o 15.oo hod.
  • Celkom 100 položiek
43
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Vjačeslav Opanasovič Prichoďko - Babie leto ( Бабіно лито )

2006, olej na plátne, 100 x 65 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 890 €

Poradové číslo: 43
Rok: 2006
Technika: olej na plátne
Rozmery: 100 x 65 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 890 €
Aktuálna cena: 890 €

Aktuálna cena: 890 €
Aktuálny dražiteľ
ID 27615
44
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Vjačeslav Opanasovič Prichoďko - Na trhu

2010, olej na plátne, 50 x 70 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 950 €

Poradové číslo: 44
Rok: 2010
Technika: olej na plátne
Rozmery: 50 x 70 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 950 €

45
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Vojtech Borecký - Rybári

olej na plátne, 80 x 100 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 7 500 €

Poradové číslo: 45
Technika: olej na plátne
Rozmery: 80 x 100 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 7 500 €

46
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Jozef Bokšay - Užhorod

1928, olej na plátne, 76 x 109 cm, značenie: vľavo doleVyvolávacia cena: 18 000 €

Poradové číslo: 46
Rok: 1928
Technika: olej na plátne
Rozmery: 76 x 109 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 18 000 €

47
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Vojtech Erdélyi - Bazilika

1933, olej na plátne, 63 x 59 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 19 800 €

Poradové číslo: 47
Rok: 1933
Technika: olej na plátne
Rozmery: 63 x 59 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 19 800 €

48
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Vojtech Erdélyi - Zátišie

1946, olej na plátne, 88 x 72 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 27 000 €

Poradové číslo: 48
Rok: 1946
Technika: olej na plátne
Rozmery: 88 x 72 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 27 000 €

49
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Jan Frans Van Bloemen - Orizzonte

olej na plátne, 90 x 70 cm, značenie: vzaduVyvolávacia cena: 2 000 €

Poradové číslo: 49
Technika: olej na plátne
Rozmery: 90 x 70 cm
Značenie: vzadu
Vyvolávacia cena: 2 000 €
Aktuálna cena: 2 000 €

Aktuálna cena: 2 000 €
Aktuálny dražiteľ
ID 26709
50
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Peter Paul Rubens ( dielňa ) - Mojžiš a Eleazár ( Mojžiš a medený had )

1625 - 1640, olej na plátne, 127 x 163 cm, značenie: v strede dole fragmentVyvolávacia cena: 200 000 €

Poradové číslo: 50
Rok: 1625 - 1640
Technika: olej na plátne
Rozmery: 127 x 163 cm
Značenie: v strede dole fragment
Vyvolávacia cena: 200 000 €

51
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Bačova žena

1932, olej na preglejke, 60 x 30 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 69 000 €

Poradové číslo: 51
Rok: 1932
Technika: olej na preglejke
Rozmery: 60 x 30 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 69 000 €

52
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Krajina

kombinovaná technika, 48,8 x 41 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 8 900 €

Poradové číslo: 52
Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 48,8 x 41 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 8 900 €
Aktuálna cena: 8 900 €

Aktuálna cena: 8 900 €
Aktuálny dražiteľ
ID 19799
53
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - V dedine

olej na kartóne, 40 x 39 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 9 500 €

Poradové číslo: 53
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 40 x 39 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 9 500 €

54
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Z kostola

olej na plátne, 45 x 61 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 73 000 €

Poradové číslo: 54
Technika: olej na plátne
Rozmery: 45 x 61 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 73 000 €

55
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Gazdiná

olej na kartóne, 59 x 39 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 21 000 €

Poradové číslo: 55
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 59 x 39 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 21 000 €

56
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Žena s batôžkom

olej na kartóne, 13,5 x 21,5 cm, značenie: vľavo doleVyvolávacia cena: 4 500 €

Poradové číslo: 56
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 13,5 x 21,5 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 4 500 €

57
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Na poli

olej na kartóne, 34 x 25 cm, značenie: vľavo doleVyvolávacia cena: 32 000 €

Poradové číslo: 57
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 34 x 25 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 32 000 €

58
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Pod hoľami

olej na kartóne, 24 x 17 cmVyvolávacia cena: 6 500 €

Poradové číslo: 58
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 24 x 17 cm
Vyvolávacia cena: 6 500 €

59
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Po žatve

olej na plátne, 66 x 48 cm, značenie: vľavo doleVyvolávacia cena: 105 000 €

Poradové číslo: 59
Technika: olej na plátne
Rozmery: 66 x 48 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 105 000 €

60
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Pri zbere sena

olej na kartóne, 24 x 17 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 16 500 €

Poradové číslo: 60
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 24 x 17 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 16 500 €

61
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Pred domom

olej na kartóne, 33 x 50 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 27 000 €

Poradové číslo: 61
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 33 x 50 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 27 000 €

62
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Pod hoľou

1925 - 1929, olej na plátne, 57 x 47 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 59 000 €

Poradové číslo: 62
Rok: 1925 - 1929
Technika: olej na plátne
Rozmery: 57 x 47 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 59 000 €

63
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 24.01.2021 12:00:00

Martin Benka - Po robote

olej na kartóne, 68 x 47 cm, značenie: vľavo doleVyvolávacia cena: 78 000 €

Poradové číslo: 63
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 68 x 47 cm
Značenie: vľavo dole
Vyvolávacia cena: 78 000 €