Aukčný katalóg

Prvé prihodenia cez internet budú ukončené dňa 05.02.2021 o 12:00
Aukcia diel bude definitívne ukončená dňa nedeľa 24.1.2021 o 15.oo hod. v DARTE GALLERY, Nižný Hrušov.
Vaše internetové prihodenia sú záväzné!
Ak máte záujem dražiť cez internet, musíte sa zaregistrovať.
NOVOROČNÁ VIP AUKCIA UMENIA DARTE - 24.1.2021 o 15.oo hod.
  • Celkom 60 položiek
43
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Vjačeslav Opanasovič Prichoďko - Babie leto ( Бабіно лито )

2006, olej na plátne, 100 x 65 cm, značenie: vpravo doleVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 43
Rok: 2006
Technika: olej na plátne
Rozmery: 100 x 65 cm
Značenie: vpravo dole
Vydražené za: Ukáž cenu

44
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Vjačeslav Opanasovič Prichoďko - Na trhu

2010, olej na plátne, 50 x 70 cm, značenie: vpravo doleVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 44
Rok: 2010
Technika: olej na plátne
Rozmery: 50 x 70 cm
Značenie: vpravo dole
Vydražené za: Ukáž cenu

45
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Vojtech Borecký - Rybári

olej na plátne, 80 x 100 cm, značenie: vpravo doleVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 45
Technika: olej na plátne
Rozmery: 80 x 100 cm
Značenie: vpravo dole
Vydražené za: Ukáž cenu

46
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Jozef Bokšay - Užhorod

1928, olej na plátne, 80 x 110,5 cm, značenie: vľavo doleVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 46
Rok: 1928
Technika: olej na plátne
Rozmery: 80 x 110,5 cm
Značenie: vľavo dole
Vydražené za: Ukáž cenu

47
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Vojtech Erdélyi - Bazilika

1933, olej na plátne, 63 x 59 cm, značenie: vpravo doleVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 47
Rok: 1933
Technika: olej na plátne
Rozmery: 63 x 59 cm
Značenie: vpravo dole
Vydražené za: Ukáž cenu

48
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Vojtech Erdélyi - Zátišie

1946, olej na plátne, 88 x 72 cm, značenie: vpravo doleVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 48
Rok: 1946
Technika: olej na plátne
Rozmery: 88 x 72 cm
Značenie: vpravo dole
Vydražené za: Ukáž cenu

49
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Jan Frans Van Bloemen - Orizzonte

olej na plátne, 90 x 70 cm, značenie: vzaduVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 49
Technika: olej na plátne
Rozmery: 90 x 70 cm
Značenie: vzadu
Vydražené za: Ukáž cenu

50
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Peter Paul Rubens ( dielňa ) - Mojžiš a Eleazár ( Mojžiš a medený had )

1625 - 1640, olej na plátne, 127 x 163 cm, značenie: v strede dole fragmentVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 50
Rok: 1625 - 1640
Technika: olej na plátne
Rozmery: 127 x 163 cm
Značenie: v strede dole fragment
Vydražené za: Ukáž cenu

52
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Martin Benka - Krajina

kombinovaná technika, 48,8 x 41 cm, značenie: vpravo doleVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 52
Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 48,8 x 41 cm
Značenie: vpravo dole
Vydražené za: Ukáž cenu

55
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Martin Benka - Gazdiná

olej na kartóne, 59 x 39 cm, značenie: vpravo doleVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 55
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 59 x 39 cm
Značenie: vpravo dole
Vydražené za: Ukáž cenu

59
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Martin Benka - Po žatve

olej na kartóne, 66 x 48 cm, značenie: vľavo doleVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 59
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 66 x 48 cm
Značenie: vľavo dole
Vydražené za: Ukáž cenu

60
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Martin Benka - Pri zbere sena

olej na kartóne, 24 x 17 cm, značenie: vpravo doleVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 60
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 24 x 17 cm
Značenie: vpravo dole
Vydražené za: Ukáž cenu

67
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Martin Benka - Na priedomí

olej na plátne, 35 x 30 cm, značenie: vľavo doleVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 67
Technika: olej na plátne
Rozmery: 35 x 30 cm
Značenie: vľavo dole
Vydražené za: Ukáž cenu

71
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Martin Benka - Gazda

olej na kartóne, 59 x 39 cmVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 71
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 59 x 39 cm
Vydražené za: Ukáž cenu

74
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Martin Benka - Nad košiarom

olej na kartóne, 31 x 24 cm, značenie: vpravo doleVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 74
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 31 x 24 cm
Značenie: vpravo dole
Vydražené za: Ukáž cenu

75
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Martin Benka - Trlenská dolina

okolo 1927, olej na kartóne, 65 x 48 cm, značenie: vľavo dole "M. Benka"Vydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 75
Rok: okolo 1927
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 65 x 48 cm
Značenie: vľavo dole "M. Benka"
Vydražené za: Ukáž cenu

76
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Martin Benka - Po robote

olej na kartóne, 47 x 68 cm, značenie: vľavo doleVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 76
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 47 x 68 cm
Značenie: vľavo dole
Vydražené za: Ukáž cenu

77
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00
Koniec aukcie: 05.02.2021 12:00:00

Martin Benka - V dedine

olej na kartóne, 40 x 39 cm, značenie: vpravo doleVydražené za: Ukáž cenu

Poradové číslo: 77
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 40 x 39 cm
Značenie: vpravo dole
Vydražené za: Ukáž cenu