Aukčný katalóg

| 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Prvé prihodenia cez internet budú ukončené dňa 30.08.2019 o 12:00
Aukcia diel bude definitívne ukončená dňa nedeľa 1.9.2019 o 15.00 hod. v DARTE GALLERY, Nižný Hrušov.
Vaše internetové prihodenia sú záväzné!
Ak máte záujem dražiť cez internet, musíte sa zaregistrovať.
PREDAJNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE : „ DVE PÄŤDESIATKY UMENIA “
  • Celkom 89 položiek
94
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 34,5 x 42 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 94
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 34,5 x 42 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

96
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 41 x 38 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 96
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 41 x 38 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

98
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia II - La Divina Commedia

farebná litografia na japonskom ručne liatom papieri, 48,5 x 35 cm, značenie: vpravo dole ceruzouVyvolávacia cena: 1 000 €

Poradové číslo: 98
Technika: farebná litografia na japonskom ručne liatom papieri
Rozmery: 48,5 x 35 cm
Značenie: vpravo dole ceruzou
Vyvolávacia cena: 1 000 €
Aktuálna cena: 1 000 €

Aktuálna cena: 1 000 €
Aktuálny dražiteľ
ID 19485
99
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia I - La Divina Commedia

farebná litografia na japonskom ručne liatom papieri, 47 x 33,5 cm, značenie: vpravo dole ceruzouVyvolávacia cena: 1 000 €

Poradové číslo: 99
Technika: farebná litografia na japonskom ručne liatom papieri
Rozmery: 47 x 33,5 cm
Značenie: vpravo dole ceruzou
Vyvolávacia cena: 1 000 €

100
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia III - La Divina Commedia

farebná litografia na japonskom ručne liatom papieri, 49,5 x 35 cm, značenie: vpravo dole ceruzouVyvolávacia cena: 1 000 €

Poradové číslo: 100
Technika: farebná litografia na japonskom ručne liatom papieri
Rozmery: 49,5 x 35 cm
Značenie: vpravo dole ceruzou
Vyvolávacia cena: 1 000 €
Aktuálna cena: 1 000 €

Aktuálna cena: 1 000 €
Aktuálny dražiteľ
ID 19485