Aukčný katalóg

| 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Prvé prihodenia cez internet budú ukončené dňa 30.08.2019 o 12:00
Aukcia diel bude definitívne ukončená dňa nedeľa 1.9.2019 o 15.00 hod. v DARTE GALLERY, Nižný Hrušov.
Vaše internetové prihodenia sú záväzné!
Ak máte záujem dražiť cez internet, musíte sa zaregistrovať.
PREDAJNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE : „ DVE PÄŤDESIATKY UMENIA “
  • Celkom 89 položiek
71
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 32 x 42 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 71
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 32 x 42 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

72
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 35,5 x 43,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 72
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 35,5 x 43,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

74
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 33,5 x 42 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 74
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 33,5 x 42 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

75
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 39,5 x 29 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 75
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 39,5 x 29 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

76
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 44 x 36 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 76
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 44 x 36 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

77
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 33 x 42 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 77
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 33 x 42 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

78
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 32,5 x 46 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 78
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 32,5 x 46 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

79
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 31 x 43 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 79
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 31 x 43 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

80
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 32 x 46,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 80
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 32 x 46,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

81
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 33,5 x 40,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 81
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 33,5 x 40,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

82
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 45 x 34 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 82
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 45 x 34 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

83
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 31,5 x 46 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 83
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 31,5 x 46 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

84
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 29,5 x 42 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 84
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 29,5 x 42 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

85
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 45,5 x 33,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 85
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 45,5 x 33,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €
Aktuálna cena: 350 €

Aktuálna cena: 350 €
Aktuálny dražiteľ
ID 25055
86
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 42 x 31 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 86
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 42 x 31 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

87
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 33 x 51,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 87
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 33 x 51,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

88
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 45,5 x 34 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 88
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 45,5 x 34 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

89
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 43 x 35 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 89
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 43 x 35 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

91
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 45 x 32 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 91
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 45 x 32 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

92
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 23 x 42 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 92
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 23 x 42 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

93
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 34,5 x 42,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 93
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 34,5 x 42,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €