Aukčný katalóg

| 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Prvé prihodenia cez internet budú ukončené dňa 30.08.2019 o 12:00
Aukcia diel bude definitívne ukončená dňa nedeľa 1.9.2019 o 15.00 hod. v DARTE GALLERY, Nižný Hrušov.
Vaše internetové prihodenia sú záväzné!
Ak máte záujem dražiť cez internet, musíte sa zaregistrovať.
PREDAJNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE : „ DVE PÄŤDESIATKY UMENIA “
  • Celkom 89 položiek
43
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Štefan Roskoványi - Piknik

1996, olej na plátne, 170 x 200 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 10 790 €

Poradové číslo: 43
Rok: 1996
Technika: olej na plátne
Rozmery: 170 x 200 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 10 790 €

46
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 47 x 30,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 46
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 47 x 30,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

47
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 47 x 28,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 47
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 47 x 28,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

48
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 40 x 34,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 48
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 40 x 34,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

49
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 49 x 26,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 49
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 49 x 26,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

50
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 34,5 x 44,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 50
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 34,5 x 44,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

51
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 52,5 x 29,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 51
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 52,5 x 29,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

54
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 41 x 28,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 54
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 41 x 28,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

55
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 36 x 34,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 55
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 36 x 34,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

56
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 48,5 x 32,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 56
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 48,5 x 32,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

57
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 34,5 x 34,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 57
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 34,5 x 34,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

59
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 44 x 32,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 59
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 44 x 32,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

60
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 39 x 35 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 60
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 39 x 35 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

61
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 39 x 29 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 61
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 39 x 29 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

62
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 40 x 33 cm, značenie: vpravo doleVyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 62
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 40 x 33 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

63
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 42,5 x 32 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 63
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 42,5 x 32 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

64
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 40,5 x 26 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 64
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 40,5 x 26 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

66
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 30 x 40 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 66
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 30 x 40 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

67
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 35 x 44 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 67
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 35 x 44 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

68
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 28 x 39 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 68
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 28 x 39 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €

70
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00
Koniec aukcie: 30.08.2019 12:00:00

Salvador Dalí - Ilustrácia

farebná ofsetová litografia na japonskom papieri, 31,5 x 46,5 cm, značenie: vpravo dole Vyvolávacia cena: 350 €

Poradové číslo: 70
Technika: farebná ofsetová litografia na japonskom papieri
Rozmery: 31,5 x 46,5 cm
Značenie: vpravo dole
Vyvolávacia cena: 350 €