Štefan Roskoványi - Krajina

Číslo položky: 127517
Cena v predaji: 5 500 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Rok: 1979
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 85 x 100 cm
  • Značenie: vpravo dole


NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL Š. ROSKOVÁNYIHO NA AUKCIÁCH:
10 790 EUR - Piknik. Olej na plátne,170 x 200 cm, ( DARTE - Prázdninová aukcia 1.9.2019 N.Hrušov )
9 400 EUR - Letná krajina. Olej na plátne, 170 x 200 cm ( Novoročná VIP aukcia DARTE 26.1.2020 )
3 900 EUR - Jeseň. Olej na plátne, 71 x 81 cm ( Zimná aukcia DARTE 8.12.2019 )
2 356 EUR - Jazdci. 1991. Olej na plátne. 148 x 128 cm.
2 257 EUR - Akt. Olej na plátne, 80 x 60 cm (DARTE - 9.3.2008)
2 100 EUR - Krajina. 1978. Olej na plátne. 89,5 x 98,5 cm. (DARTE - 27.9.2015)
1 900 EUR - Oslava. Olej na plátne. (DARTE - 14.3.2010)

Štefan Roskoványi
Zobraziť signatúry

(1946-2002)
Dátum narodenia: 4.12.1946
Miesto narodenia: Košice

Štefan Roskoványi sa narodil 4. decembra 1946 v Košiciach, zomrel 11. novembra 2002 v Košiciach.

Už ako dieťa veľa kreslil. Keď mal sedem rokov , zomrela mu matka a o tri roky neskôr aj otec. Vyrastal u príbuzných. Od pätnástich rokov vyrastal v detskom domove. Vyučil sa za opravára chladničiek, ale túto prácu robiť nechcel. V roku 1966 korešpondenčnou formou zmaturoval na maďarskom gymnáziu. Súčasne pracoval ako fotograf. V rokoch 1966–1971 vystriedal viacero zamestnaní. Pracoval ako drevorubač, robil v záhradníctve, na lekárskej fakulte, popri práci súčasne maľoval. V rokoch 1971-1979 študoval na VŠVU v Bratislave na oddelení portrétovej maľby u prof. Čelibského a na oddelení krajinkárskej maľby a figurálnej kompozície u prof. J. Želibského. V roku 1976-1984 pedagogicky pôsobil na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Od roku 1984 pôsobil ako samostatný umelec. Od roku 1977 sa okrem autorských výstav pravidelne zúčastňoval na kolektívnych regionálnych a svetových výstavných podujatiach doma a v zahraničí. Svoje námety čerpal zo života. Známe sú aj jeho portréty prezidentov a riaditeľov VSŽ za vedenia J. Rezeša. Nástup Roskoványiho do výtvarného diania Slovenska bol prudký, spontánny, s vyhraneným maliarskym prejavom. Patrí ku generačnej vrstve výtvarných umelcov, ktorí do výtvarného diania vstupujú v druhej polovici 70-tych rokov a ich umelecké snaženie je obsahovo orientované predovšetkým na súčasnosť, na aktuálne, odvážne a nesentimentálne vyjadrenie charakteru a impulzu doby, v ktorej žijú a na formovaní ktorej sa podieľajú. Nadviazal na tradície moderny 20-tych rokov, ktorej umelci si všímali život ľudí na predmestí. Sociálne aspekty predmestia sa priamo dotkli aj života Štefana Roskoványiho.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 210).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL Š. ROSKOVÁNYIHO NA AUKCIÁCH:

68 000 Sk - Akt. Olej na plátne, 80x60 cm (DARTE - 9.3.2008)
2 356 EUR - Jazdci. 1991. Olej na plátne. 148 x 128 cm.
1 900 € - Oslava. Olej na plátne. (DARTE - 14.3.2010)