Alois Kalvoda - V lese

Číslo položky: 123980
Cena v predaji: 600 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Technika: kombinovaná technika, pastel na kartóne
  • Rozmery: 59 x 47,5 cm
  • Značenie: vpravo dole

Alois Kalvoda
Zobraziť signatúry

Alois Kalvoda patril nielen vekom, ale aj výtvarnou orientáciou k mladšej, slavíčkovskej a hudečkovskej generácii českej krajinomaľby. Jeho luminizmus, či kompromisný impresionizmus práve v prvých desaťročiach dvadsiateho storočia prekonával zlomové obdobie. Nadobúdal čoraz výraznejší secesný dekoratívny charakter, postavený na súzvuku dvoch-troch základných, náladovú atmosféru obrazu určujúcich farieb. Kalvodov secesný impresionizmus sa stal rozhodujúcim východiskovým podnetom pre novú nastupujúcu generáciu českého plenérizmu, ale aj napríklad pre mladého Martina Benku. Narodil sa 15. 5. 1875 v Šlapaniciach pri Brne, zomrel 25. 6. 1934 v Běharove pri Klatovoch. 1892-1897 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Mařák). Svoju maliarsku školu si otvoril 1900 v ateliéri na Vinohradoch, ktorý prevzal 1898 od Luďka Marolda po jeho predčasnej smrti. Z literatúry: Kalvoda, A.: Přátelé výtvarníci. Vzpomínky a úvahy. Praha 1929; Kalvoda, A.: Vzpomínky. Praha 1932.