Zoltán Palugyay - Vývrat (Les po búrke)

Číslo položky: 120891
Cena v predaji: 16 000 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 122 x 200 cm
  • Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Katarína Bajcúrová, CSc.
Súhrné hodnotenie diela zo znaleckého posudku :

Na základe spôsobu maľby, charakteristického rukopisu, tematiky a signatúry, ktoré sú autentické, možno potvrdiť, že ide o ukážku vrcholnej krajinomaľby Zola Palugyaya, ktorý je vzhľadom na svoj monumentálny formát a kvalitu maľby zberateľským unikátom.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL Z. PALUGYAYA NA AUKCIÁCH:
160 000 Sk - Domky. Olej na plátne, 50x70 cm. (DARTE - 25.9.2005)
105 000 Sk - Žena v brezovom háji. Rok 1932. Olej na plátne, 58x83 cm.
95 000 Sk - Akt. Okolo 1932. Olej na preglejke, 43,5x30 cm.

Zoltán Palugyay
Zobraziť signatúry

(1898-1935)
Dátum narodenia: 9.11.1898
Miesto narodenia: Bodice

Zoltán Palugyay sa narodil 9. novembra 1898 v Bodiciach - Liptovský Mikuláš, tragicky zahynul 18. septembra 1935 pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách.

Výtvarnú propedeutiku získal od rodinného priateľa P. J. Kerna. V roku 1916 narukoval. V rokoch 1919-1922 študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti u prof. E. Balla. Roku 1919 vystavoval ako hosť na prvej povojnovej výstave budúceho Spolku slovenských umelcov v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1920-1921 študoval na Akadémii výtvarných umení v Krakove (prof. Jarocki). Od roku 1921 študoval striedavo v Nemecku (Berlín, Hamburg) a v Budapešti, navštívil maliarsku kolóniu v Gödölő. V rokoch 1924-1926 študoval v súkromnej škole H. Hofmanna v Mníchove, kde ho podporoval A. Kubínyi. Od roku 1926 žil v Bodiciach. Roku 1930 s M. A. Bazovským absolvoval študijnú cestu do Francúzska, Nemecka a Švajčiarska. V rokoch 1930-1935 intenzívne spolupracoval a spoločne vystavoval s M. A. Bazovským a J. Alexym. Aktívne sa podieľal na začiatkoch činnosti Alexyho maliarskej kolónie v Piešťanoch.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 194).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL Z. PALUGYAYA NA AUKCIÁCH:
160 000 Sk - Domky. Olej na plátne, 50x70 cm. (DARTE - 25.9.2005)
105 000 Sk - Žena v brezovom háji. Rok 1932. Olej na plátne, 58x83 cm.
95 000 Sk - Akt. Okolo 1932. Olej na preglejke, 43,5x30 cm.