Viera Žilinčanová - Tancujúca víla

Číslo položky: 115092
Cena v predaji: 22 000 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Rok: 2003
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 75 x 60 cm
  • Značenie: vľavo dole

Súčasné obchodné renomé Viery Žilinčanovej vychádza zo skutočnosti, že autorka je považovaná za kľúčovú výtvarníčku oficiálnej slovenskej výtvarnej scény 20. storočia. V tejto dobe bola už Žilinčanová uznávanou osobnosťou surrealizujúcich, imaginatívnych tendencií (vplyv René Magritta). Samotné predkladané výtvarné dielo „Tancujúca víla“ možno klasifikovať ako vynikajúcu ukážku jej tvorby osemdesiatych rokov s tým, že pri jeho hodnotení treba brať do úvahy aj vyslovene reprezentačný formát. Práve v maliarstve po roku 1980 si Žilinčanová vypracovala špecifickú ikonografiu založenú na prelínaní figúry a prírodného rámca, ktorá ju dovoľuje radiť do súdobého "stredného prúdu" maliarstva tzv. magického realizmu. Diela Viery Žilinčanovej sú významným spôsobom zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, ako aj zbierkach ďalších štátnych galérií. Jej obrazy získali obchodný úspech aj v zahraničí - dlhodobo sa uplatňovali na západoeurópskom a japonskom súkromnom trhu s výtvarným umením. Navyše, diela autorky sú dlhodobo na trhu nedostupné. Čo prirodzeným spôsobom zvyšuje dopyt po nich a aj ich cenové relácie. ( Zdroj: Internet ).

Viera Žilinčanová
Zobraziť signatúry

(1932 - 2008)
Dátum narodenia: 10. jún 1932
Miesto narodenia: Nové Zámky

V rokoch 1950-1955 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Mudroch). 1956 sa zúčastnila na letnej maliarskej škole Oskara Kokoschku (Schule des Sehens). V tejto dobe bola Žilinčanová kľúčovou osobnosťou surrealizujúcich, imaginatívnych tendencií (vplyv René Magritta). V neskoršej zrelej tvorbe si vypracovala špecifickú ikonografiu založenú na prelínaní figúry a prírodného rámca, ktorá ju dovoľuje radiť do "stredného prúdu" maliarstva tzv. magického realizmu. Diela V. Žilinčanovej sú významným spôsobom zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, ako aj zbierkach ďalších štátnych galérií. Jej obrazy získali obchodný úspech aj v zahraničí - dlhodobo sa uplatňujú na západoeurópskom a japonskom súkromnom trhu s výtvarným umením.V roku 1978 absolvovala Grand Prix na IV. Medzinárodnom bienále maľby v Košiciach. Zomrela 19.3. 2008.
Z literatúry: Váross, M. a kol: Slovník súčasného slovenského umenia. Bratislava 1967; Podsušel, Ľ.: Viera Žilinčanová. Bratislava 2003.