Elemér Halász Hradil - Pri vyšívaní

NOVOROČNÁ AUKCIA UMENIA DARTE - 15.1.2023 - 26.1.2023

Číslo položky: 132093
Koniec aukcie: 26.01.2023 20:00:00
Vyvolávacia cena kus: 4 000 €
Vydražené za: nevydražené
Cena v predaji: 4 000 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Poradové číslo: 18
  • Rok: 1914
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 78,5 x 93 cm
  • Značenie: vľavo dole
  • Vyvolávacia cena: 4 000 €


NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL E. HALÁSZA-HRADILA NA AUKCIÁCH:
8 000 € - Akt. 1909. Olej na plátne. 127 x 69 cm.
6 200 € - Snímanie z kríža. Okolo 1910. Olej na plátne. 102 x 68 cm.
96 000 Sk,- Zátoka. Okolo 1912. Olej na plátne. 130x80 cm.
78 000 Sk,- Stretnutie židov. Olej na dreve. 20x30 cm (DARTE - 9.3.2008)
75 000 Sk,- Msgr. István Cselényi. Okolo 1940. Olej na plátne. 105x83 cm.

Zákazník: Dátum a čas: Cena:
Elemér Halász Hradil
Zobraziť signatúry

(1873-1948)
Dátum narodenia: 18.4.1873
Miesto narodenia: Miskolc (Maďarsko)

Elemér Halász-Hradil sa narodil 18. apríla 1873 v Miskolci, zomrel 9. decembra 1948 v Košiciach.

V rokoch 1897-1901 študoval na súkromnej škole S. Hollósyho v Mníchove; v rokoch 1902-1903 na Académie Julian v Paríži (prof. J. P. Laurens). V rokoch 1913-1914 absolvoval stáž v majstrovskej škole J. Benczúra v Budapešti. V rokoch 1892-1894 žil vo Viedni, v rokoch 1895-1914 a od roku 1918 až do smrti v Košiciach. V období 1915-1918 bol frontovým maliarom rakúsko-uhorskej armády. V Košiciach súkromne vyučoval maliarstvo (do roku 1938). K jeho žiakom patrili K. Bauer, B. Kontuly, J. Kmetty, J. Fabini, J. Grotkovský, J. Kollár, J. Bukovinský a ďalší. Aktívne sa angažoval v činnosti výtvarného odboru košickej Kazinczyho spoločnosti (v rokoch 1924-1935 jeho predseda). Samostatné výstavy mal len v Košiciach (1902 s E. Lengyelom-Reinfussom, 1909 a 1912 s Ľ. Csordákom, 1920 a 1929 s A. Jasuschom a G. Kieselbachom).
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 92).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL E. HALÁSZA-HRADILA NA AUKCIÁCH:
8 000 € - Akt. 1909. Olej na plátne. 127 x 69 cm.
6 200 € - Snímanie z kríža. Okolo 1910. Olej na plátne. 102 x 68 cm.
96 000 Sk,- Zátoka. Okolo 1912. Olej na plátne. 130x80 cm.
78 000 Sk,- Stretnutie židov. Olej na dreve. 20x30 cm (DARTE - 9.3.2008)
75 000 Sk,- Msgr. István Cselényi. Okolo 1940. Olej na plátne. 105x83 cm.