Eugen Krón - Zápas I.

ZIMNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 11.12.2022 o 15.oo hod.

Číslo položky: 130159
Koniec aukcie: 10.12.2022 12:00:00
Vydražené za: 140 €
Popis:
  • Poradové číslo: 21
  • Technika: lept na papieri
  • Rozmery: 28 x 20 cm
  • Značenie: neznačené


NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY GRAFICKÝCH DIEL E. KRÓNA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
20 000 Sk - Z cyklu Tvorivý duch. Okolo 1925-27. Litografia na papieri. 4/33. 50 x 39 cm.
16 000 Sk - Z cyklu Eros. 1925-27. Medirytina na papieri. 29 x 21 cm.
15 000 Sk - Z cyklu Ťažká práca. 1914. Lept na ručnom papieri. 41 x 28 cm.


Autorove diela:

Zápas II.

Vyvolávacia cena: 140 €

Eugen Krón
Zobraziť signatúry

(1882-1974)
Dátum narodenia: 1882
Miesto narodenia: Sobrance

Eugen (Jenő) Krón sa narodil 1. mája 1882 v Sobranciach, zomrel 7. januára 1974 v Budapešti.

Mladý Eugen Krón sa spočiatku vyučil za litografa v Rieglerovom litografickom ústave v Budapešti. Neskôr od roku 1907 študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti (prof. V. Olgyai, t. Zemplényi, F. Ballo). Po revolúcii, ktorou padla Maďarská republika rád v roku 1919, emigroval do Košíc s pôvodným zámerom dostať sa do Nemecka. Na podnet riaditeľa košického múzea, Dr. J. Poláka, prijal ponuku zostať v meste a založil tu súkromnú kresliarsko-grafickú školu v roku 1921. Jeho 3. mája 1921 vo Východoslovenskom múzeu štartujúca umelecká škola mala tri odbory: kresliarsky a maliarsky kurz pre pokročilých, kurz pre umelecký priemysel a textilné návrhy a nedeľný kurz kreslenia. Z asi šesťdesiatich absolventov školy vyšli mnohí poprední predstavitelia domáceho a zahraničného umenia. Ostal v Košiciach celých šesť rokov. Napriek tomu, že ho pedagogická práca časovo a fyzicky vyčerpávala, jeho grafická tvorba bola veľmi rozmanitá. V roku 1921 vydáva cyklus 12 litografií Zo starých Košíc. Cyklus Tvorivý duch z roku 1925 plne vystihuje Krónovú tvorbu tohto obdobia, zameranú na človeka. Podľa vyjadrenia Króna to bolo najplodnejšie tvorivé obdobie v jeho živote. Jeho grafické cykly Človek, Tvorivý duch a Muž slnka sú aj v medzinárodnom meradle popredné grafické diela. Popri cykloch vytvára aj pohľady na stavebné pamiatky Košíc. V roku 1927 vytvára Krón predvolebný plagát KSČ, čím jasne dokazuje jeho politické presvedčenie. V roku 1927 škola ukončila činnosť a nasledujúci rok odchádza do Milána. V roku 1938 sa nakrátko vracia do Košíc, kde sa usiluje o obnovenie činnosti školy. V čase nacistickej okupácie je však odvedený do koncentračného tábora, z ktorého je v roku 1943 oslobodený. Vracia sa opäť do Talianska. V roku 1956 odchádza do Budapešti, kde aj dožil.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 140).