Juraj Kresila - Večerné mesto

LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 12.6.2022 o 15.oo hod.

Číslo položky: 126948
Koniec aukcie: 11.06.2022 12:00:00
Vydražené za: nevydražené
Cena v predaji: 370 €
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Poradové číslo: 19
  • Technika: tempera, pastel
  • Rozmery: 38,5 x 48 cm
  • Značenie: vpravo dole


Autorove diela:

Krajina

Vyvolávacia cena: 250 €

Juraj Kresila
Zobraziť signatúry

(1932 -2007)
Dátum narodenia: 13.4.1932
Miesto narodenia: Michajlov

Juraj Kresila sa narodil 13. apríla 1932 v obci Michajlov pri Humennom, zomrel 22. marca 2007 v Prešove.

V rokoch 1951-1955 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Zlíne a Uherskom Hradišti, odbor modelovanie a tvarovanie umeleckých hmôt, neskôr odbor dekorácie – propagácie. V rokoch 1955-1961 študoval na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave, na oddelení krajinkárskeho a figurálneho maliarstva u prof. D. Millyho, L. Čemického a J. Želibského. V roku 1961 prišiel do Prešova, kde do roku 1978 pôsobil na Katedre Výtvarnej výchovy na FF UPJŠ v Prešove. V rokoch 1979-1990 pôsobil ako docent na Vysokej škole Výtvarných umení v Bratislave, kde viedol oddelenie všeobecnej maliarskej školy, neskôr figurálnej kresby. V roku 1983 mu bola udelená Pamätná medaila rektora Akadémie výtvarných umení v Prahe. V roku 2004 získal Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove za kultúru a celoživotné dielo. Jeho tvorbu charakterizuje rozmanitosť záujmov - kresba, pastel, gvaš, grafika, tempera, olej. Jeho krajinárske práce dokumentujú schopnosť vnútornej komunikácie s prostredím, pričom nosným prvkom jeho kompozícií je farba, ktorú autor ovláda majstrovsky. Vo figurálnej kompozícií prevláda téma – matka s dieťaťom, akt a portrét.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 138).