Július Muška - Pivónie vo váze

JESENNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 12.9.2021 o 15.oo hod.

Číslo položky: 119704
Koniec aukcie:10.09.2021 12:00:00
Vydražené za: 200 €
Popis:
  • Poradové číslo: 26
  • Rok: 1960
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 45 x 34 cm
  • Značenie: vpravo dole

Zákazník: Dátum a čas:Cena:
Július Muška
Zobraziť signatúry

(1919 -)
Dátum narodenia: 28.3.1919
Miesto narodenia: Medzilaborce

Július Muška sa narodil 28. marca 1919 v Medzilaborciach.

Pre Júliusa Mušku je typický živý vzťah k našej skutočnosti, optimistický pocit života, na harmónii založený umelecko-estetický názor. Autentickým pohľadom tlmoči svoj ideový program — vyjadriť zážitky a pocity z blízkej krajiny, obdiv , oddanosť a vrúcny vzťah k nej. Výsledná oslavnosť je impulzom k pozastaveniu sa a zamysleniu nad hodnotami zanikajúcimi a tvoriacimi sa. Umelec uvedomujúc si pomíňajúcu sa idylickosť „mapuje" svoje okolie. Už od detstva bol obklopený romantickou prírodou. Nadobudol k nej vnímavý vzťah, ktorý sa stal trvalým zdrojom jeho tvorivej aktivity. Závažná prvotná úzka spätosť s prírodou rodného kraja (Medzilaborce, Pichne, Čičava, Vranov, očarujúca príroda Zakarpatskej Ukrajiny), vzor obetavých učiteľov (krajinári J. Bokšay. M. Benka. G. Mallý. E. Lehotský a ď.) predurčili maliarovo realistické zobrazovanie prírodných krás a javov.
Útle detstvo prežil v obci Čičava pri Vranove nad Topľou, kde jeho otec pôsobil ako učiteľ. Základy výtvarného umenia získal u J. Bokšaya v Užhorode, kde ukončil aj gymnázium v roku 1939. Ďalšie štúdia absolvoval na vysokej škole Technickej v Bratislave, oddelenie kreslenia a maľovania - odbor kreslenia, v rokoch 1940-1944. Jeho profesormi boli M. Benka, J. Kostka, J. Mudroch, A. Schurmann. V roku 1945 pôsobí ako učiteľ v Štrbe. Od roku 1946 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. V rokoch 1959-1961 bol vedúcim Katedry hudobnej a výtvarnej výchovy. V roku 1960 je kandidátom ZSVU, členom sa stáva v roku 1972. V roku 1968 získava docentúru. Od roku 1991 je členom spolku KOPA. Za svoje dielo dostal viacero ocenení. Poslednou cenou bola v roku 2005 Cena mesta Prešov. Absolvoval niekoľko desiatok samostatných aj kolektívnych výstav doma a v zahraničí. Jeho tvorba je veľmi bohatá. Okrem výtvarného umenia má bohatú aj publikačnú činnosť. Vo výtvarnom umení sa venoval hlavne krajinárstvu.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 176).