Ladislav Čemický - Ulica

JARNÁ AUKCIA UMENIA DARTE - 21.3.2021 o 15.oo hod.

Číslo položky: 116713
Koniec aukcie:21.03.2021 15:00:00
Vydražené za: Ukáž cenu
Popis:
  • Poradové číslo: 16
  • Rok: 1954
  • Technika: olej na kartóne
  • Rozmery: 13,5 x 20 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu


NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL L. ČEMICKÉHO NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
70 000 Sk - Vojna. Olej na plátne. 56x90 cm.
56 000 Sk - Rozhovor. Kombinácia techník (tempera, tuš) na kartóne. 42x57 cm.
52 000 Sk - Na úteku. Tempera na dreve. 30x28 cm.

Zákazník: Dátum a čas:Cena:
Ladislav Čemický
Zobraziť signatúry

(1909-2000)
Dátum narodenia: 24.3.1909
Miesto narodenia: Čemice

Ladislav Čemický sa narodil 24. marca 1909 v Čemiciach, zomrel 6. januára 2000 v Stupave. V r. 1929-34 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Csók, Glatz, Kandó). V r. 1934 absolvoval študijný pobyt vo Viedni a neskôr pobyt v maliarskej kolónii J. Alexyho v Piešťanoch. V r. 1935-36 absolvoval štipendijný pobyt v Paríži a r. 1937 trojmesačný študijný pobyt v Taliansku (Benátky, Florencia, Rím, Neapol). V r. 1938 opät pobyt v Paríži, po návrate sa usadil v Bratislave. V období 1945-47 žil v Martine, od r. 1947 znovu v Bratislave. Stal sa členom Skupiny výtvarných umelcov. V r. 1949-76 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V r. 1965 bol vyhlásený za zaslúžilého umelca a v r. 1975 získal titul národný umelec. Literatúra: Tilkovský, V.: Ladislav Čemický. Bratislava 1962; Abelovský, J.: Ladislav Čemický. Dielo rokov 1926-1948. Kat. výst. Liptovský Mikuláš, Galéria P. M. Bohúňa 1989.