Július Jakoby - Zakáľačka

NOVOROČNÁ VIP AUKCIA UMENIA DARTE - 24.1.2021 o 15.oo hod.

Číslo položky: 115611
Koniec aukcie:05.02.2021 12:00:00
Vydražené za: Ukáž cenu
Mám záujem o dielo
Popis:
  • Poradové číslo: 8
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 35 x 36 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Odhadovaná cena: Ukáž cenu

Olejomaľba - „ Zakáľačka “ , je ďalšou ukážkou zrelej tvorby Júliusa Jakobyho, dokumentujúca dvoch aktérov zakáľačky. Aj tu sa tak trochu objavuje prebraný vplyv od Cézanna , odzrkadľujúci v tomto diele taktiež uvoľnenú farebnosť a slohovo nejasný kontrast odstupňovaných modrých tónov v zobrazenej téme. Aj v tejto práci badáme jeho typické - takmer akvarelové rozmývanie olejovej farby , ale aj ostré farebné obrysové ťahy jemným štetcom, ktoré sú jeho sprievodným identifikačným prvkom v každej olejomaľbe. Aj zmyselne zapustené signo autora v dolnom pravom rohu vzbudzuje skôr dojem spolupatričnosti k dielu. Jakoby je zmyselný hedonista. Jeho maliarsky naturel je blízky Bonnardovmu, ale čiastočne i Matissovmu a Chagallovmu. Ťažko slovne vyjadriť typickú mimovoľnú deformovanosť vecí a ľudí, neviazanú a „nešikovnú“ náčrtovosť, či farebnú škvrnitosť a fľakovitosť, ktorá často býva výsledkom nedisciplinovaného prednesu a pôsobí až dojmom zanedbanosti obrazu. Zároveň však v týchto obrazoch cítiť svojbytnosť výtvarného temperamentu a názoru, cítiť tu úprimnosť, nefalšovanosť a úplnú spontánnosť v plynutí maliarových predstáv a maliarovej ruky. Vidno aj to, že Jakoby pozná problémy modernej maľby a vie, že najvyšším zákonom umelca je vyjadrovať novosť poznania skutočnosti novou maliarskou formou. Preto sa nebojí byť novátorom; jeho novátorstvo spočíva v tom, že dal uvedomelý priechod svojmu naturelu a tým dosiahol v svojich obrazoch jednotu rozumového a bezprostredného.

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 40,5 x 40,5 cm.
NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL J. JAKOBYHO DOSIAHNUTÉ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
120 000 € - Akt ženy. 1932. Olej na plátne. 71 x 47 cm.
98 000 € - Akt ženy. 1932. Olej na plátne. 71 x 47 cm.
62 000 € - Pri rieke. Okolo 1950. Olej na plátne. 38 x 45 cm.
45 000 € - Portrét architekta. Okolo 1962. Olej na plátne. 80 x 58 cm.
34 000 € (1 024 284 Sk) - Sedliak v sade. Olej na plátne, 75 x 55 cm. (DARTE - 27.6.2010)
23 000 € (692 898 Sk) - Starec so psom. Olej na lepenke, 49,4 x 36,5 cm. (DARTE - 3.10.2010)
21 000 € (632 646 Sk) - Pri rieke. Olej na plátne, 38 x 45 cm. (DARTE - 3.10.2010)

Július Jakoby
Zobraziť signatúry

(1903-1985)
Dátum narodenia: 28.3.1903
Miesto narodenia: Košice

Július Jakoby sa narodil 28. marca 1903 v Košiciach, zomrel 15. apríla 1985 v Košiciach.

Košický pustovník, ako maliara Júliusa Jakobyho nazval jeden z jeho monografistov, predstavuje jednu z najvýznamnejších a najosobitejších maliarskych osobností východoslovenského a slovenského výtvarného umenia dvadsiateho storočia. S odstupom času sa jeho dielo spolu s tvorbou Ľudovíta Csordáka, Antona Jasuscha či Konštantína Kóváriho-Kačmarika stalo synonymom košického moderného maliarstva a reprezentantom významnej tradície moderného košického výtvarného umenia. Medzi najzákladnejšie hodnoty umelcovej tvorby nesporne patrí neskrývaný maliarsky hedonizmus, ktorý sa akcentáciou koloristického napätia v závere tvorby stal akoby samým programovým cieľom Jakobyho maľby. Jeho koherentne rozvíjaná tvorba, pokračujúc v rozvoľňovaní svojej expresionistickej tenzie, záverečnou tvorivou periódou dosahuje oslobodzujúce senzualistické maliarske finále, kongeniálne sprevádzané radikálnou minimalizáciou konfigurujúcich elementov maľby. J. Jakoby sa v roku 1922 zapísal na Vysokú školu ekonomickú v Budapešti. V tom istom roku prešiel na súkromnú Slobodnú výtvarnú, kresliarsku a maliarsku školu A. Podolínyiho v Budapešti. Vzápätí sa vrátil do Košíc, kde sa zamestnal ako úradník poisťovne. Od jesene 1922 navštevoval večerné kurzy kresliarskej školy E. Króna pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde roku 1924 s úspechom vystavoval na výročnej výstave poslucháčov. V rokoch 1926-1928 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. I. Réti). Štúdia v druhom ročníku prerušil a vrátil sa do Košíc, kde žil až do konca života. V roku 1934 dostal Cenu mesta Košice za obraz Ležiaci ženský akt. V rokoch 1938-1944 bol členom výtvarného odboru Kazinczyho spoločnosti v Košiciach. V rokoch 1945-1948 bol členom spolku Svojina. Od roku 1949 sa stal členom SZVU. V 50-60-tych rokoch je autor maximálne zaujatý farbou a stráca miestami tvarovú podstatu, pričom v konečnom dôsledku poskytuje viac priestoru predstavivosti. V roku 1968 mu bol udelený titul Zaslúžilého umelca. V roku 1970 absolvoval jedinú zahraničnú študijnú cestu do Rakúska. V tom istom roku mu bola udelená Cena za zásluhy o rozvoj výtvarného umenia na Slovensku. V roku 1984 daroval kolekciu svojich diel Národnej galérii v Prahe.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 108).

NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL J. JAKOBYHO DOSIAHNUTÉ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
120 000 € - Akt ženy. 1932. Olej na plátne. 71 x 47 cm.
98 000 € - Akt ženy. 1932. Olej na plátne. 71 x 47 cm.
62 000 € - Pri rieke. Okolo 1950. Olej na plátne. 38 x 45 cm.
45 000 € - Portrét architekta. Okolo 1962. Olej na plátne. 80 x 58 cm.
34 000 € (1 024 284 Sk) - Sedliak v sade. Olej na plátne, 75 x 55 cm. (DARTE - 27.6.2010)
23 000 € (692 898 Sk) - Starec so psom. Olej na lepenke, 49,4 x 36,5 cm. (DARTE - 3.10.2010)
21 000 € (632 646 Sk) - Pri rieke. Olej na plátne, 38 x 45 cm. (DARTE - 3.10.2010)