Vojtech Seliga - Walters

LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 7.6.2020 o 15.oo hod

Číslo položky: 111388
Koniec aukcie:07.06.2020 15:00:00
Vydražené za: 80 €
Popis:
  • Poradové číslo: 3
  • Technika: pastel na papieri
  • Rozmery: 36 x 48 cm
  • Značenie: vzadu

Vzadu je odborné odobrenie Dr. Gabrielou Haščákovou.
Vojtech Seliga je jedným z výrazných reprezentantov predvojnovej generácie umelcov. Mnohými výtvarníkmi, napríklad Julom Hegyessim, či Arpádom Račkom bol považovaný za svojho druhého otca. Seliga sa vo svojom diele prepracoval k vyabstrahovanej forme, čo nebolo v jeho dobe bežné. Majstrova tvorivá aktivita sa zameriavala v prvom rade na krajinnú tvorbu. V menšej miere sa venova laj zátišiam (špeciálne kvetinovým zátišiam) a mestskému žánru. Predložená práca zobrazujúca abstraktný námet sa teda vymyká zvyčajnému tematickému okruhu autora. Umelec využíva veľké farebné plochy až geometrizujúceho charakteru a dôraz kladie na problematiku kolorizmu. Citlivý prístup k farbám a celková farebná vyváženosť maľby je jedným z najtypickejších čŕt tvorby tohto umelca. Seligove diela sa dnes nachádzajú v mnohých súkromných zbierkach i v zbierkach slovenských galerijných inštitúcií.
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL V. SELIGU NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
14 000 Sk - Kvety. Olej na sololite, 90 x 50 cm. (DARTE - 10.6.2007)
12 000 Sk - Dedina. Olej na sololite, 37 x 67 cm. (DARTE - 2.4.2006)
10 000 Sk - Fragment. Olej na kartóne, 86 x 52 cm. (DARTE -21.9.2008)

Zákazník: Dátum a čas:Cena:
101722020-06-05 10:39:3070 €
Vojtech Seliga
Zobraziť signatúry

(1913-2004)
Dátum narodenia: 24.7.1913
Miesto narodenia: Vyšné Opátske

Vojtech Seliga sa narodil 24. júla 1913 vo Vyšnom Opátskom, zomrel 14. novembra 2004 v Košiciach.

Vyštudoval gymnázium a neskôr učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi. Jeho pedagogické začiatky sú spojené s Vranovom nad Topľou. Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1940 vo Vranove nad Topľou. Po roku 1945 vyučoval na viacerých školách v Košiciach kreslenie, ale aj deskriptívnu geometriu. Učil aj na stavebnej priemyslovke. Jeho žiakom bol napríklad aj Rudolf Schuster. Od roku 1946 vystavoval v rámci spolku Svojina. V roku 1961 sa stal členom ZSVU. Veľkou mierou sa zaslúžil o vznik Strednej umelecko-priemyselnej školy v Košiciach, kde učil do roku 1982. Spočiatku, v 40-50-tych rokoch vytváral najmä akvarely so širokým záberom. Robil štúdie krajiny, tatranské motívy. V 60-tych rokoch sa krajinárska tvorba stala jeho doménou. Snaží sa však zachytiť farebné nálady, vzťah svetla a farby, abstrahuje, vyjadruje sa veľkými farebnými až geometrizujúcimi plochami. V jeho obrazoch nenájdete figurálny motív. V 70-tych rokoch prechádza ku kompozíciám vytváraným širokými ťahmi štetca a maliarskej špachtle. Popri maľbe krajiny sa venuje zátišiam a občas sa utiekal aj k mestským žánrom. Obľúbeným motívom sú kytice. „Obdivuhodná tvorivá aktivita maliara Vojtecha Seligu, ktorej výsledkom je i niekoľko monumentálno-dekoratívnych realizácií, našla odraz aj v podobe viacerých samostatných výstav.“
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 218).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL V. SELIGU NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
14 000 Sk - Kvety. Olej na sololite,90x50 cm. (DARTE - 10.6.2007)
12 000 Sk - Dedina. Olej na sololite, 37x67 cm. (DARTE - 2.4.2006)
10 000 Sk - Fragment. Olej na kartone, 86x52 cm. (DARTE -21.9.2008)

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL V. SELIGU NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
14 000 Sk - Kvety. Olej na sololite,90x50 cm. (DARTE - 10.6.2007)
12 000 Sk - Dedina. Olej na sololite, 37x67 cm. (DARTE - 2.4.2006)
10 000 Sk - Fragment. Olej na kartone, 86x52 cm. (DARTE -21.9.2008)

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL V. SELIGU NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
14 000 Sk - Kvety. Olej na sololite,90x50 cm. (DARTE - 10.6.2007)
12 000 Sk - Dedina. Olej na sololite, 37x67 cm. (DARTE - 2.4.2006)
10 000 Sk - Fragment. Olej na kartone, 86x52 cm. (DARTE -21.9.2008)