Ladislav Guderna - Zátišie

LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 7.6.2020 o 15.oo hod

Číslo položky: 111236
Koniec aukcie:07.06.2020 15:00:00
Vydražené za: 2 500 €
Popis:
  • Poradové číslo: 81
  • Rok: 1957
  • Technika: tempera
  • Rozmery: 26 x 36 cm
  • Značenie: vľavo dole

Vývinový zlom v Gudernových raných skusovaniach, datovanie nástupu samostanej koncepcie možno situovaťdo roku 1946: "… elektrizovaný... uvoľneným povojnovým ovzduším, prijíma podnety z prehliadky francúzskeho umenia v Prahe a z výstavy pokrokových maliarov republikánskeho Španielska... Zanecháva tu názorové stopy Mattise, Pignon, Vines a najmä Picasso maľbou zo sklonku vojny... Guderna (a s ním svojsky Matejka) v mladej slovenskej maľbe, zdá sa najsilnejšie, najdôslednejšie prijímal podnety posledného obdobia parížskej maľby. Skúšal i tvárne princípy analytického a syntetického kubizmu... Organicky spája tieto ponaučenia so svojou predchádzajúcou skúsenosťou z maľby rouaultovského poňatia...". (Ľubor Kára). Skrátka - Gudernov prvý maliarsky vrchol bol založený na protiklade staršieho roualtovského metafyzického expresionizmu a aktuálnejšej Picassovskej skladobnosti s tým, že tento konflikt bol napokon vyriešený v prospech Picassa a jeho tvarového pôžitkárstva. Ak by sme totiž Gudernovo maliarstvo rokov 1946--1947 chceli posudzovať len z užšieho pohľadu štýlu, tak sa dá vypozorovať istý vývinový zdvih od olejomalieb dramatickej, dynamickej výrazovosti (Chorý II, 1946; Kompozícia -- Zavraždená, 1946; Kostol, 1946) k obrazom chrakterizovaným akýmsi "ustrnutím" maliarskej výbušnosti. Štetcový ťah, ktorý predtým impulzívne presahoval, narúšal či priamo deštruoval objemy sa stáva pastóznejší, celistvejší, plynulejšií, obopínajúci a zdôrazňujúci tvarový motív (Zátišie zo sviečkou, 1947; Zátišie s ovocím, 1947; Operácia, 1947; Balada, 1947; Nokturno, 1947; Večerné zátišie, 1947).
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL L. GUDERNU NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
130 000 Sk,- Malé zátišie. Rok 1947. Olej na plátne. 23x40 cm.
125 000 Sk,- Kubistická žena. Rok 1947. Tuš, tempera, akvarel na papieri. 40x26 cm.
102 000 Sk,- Zátišie. Rok 1959. Pastel, tempera na kartóne. 51x72 cm.
92 000 Sk,- Zátišie so sochou. Rok 1961. Tempera na kartóne. 68x85 cm.

Zákazník: Dátum a čas:Cena:
Ladislav Guderna
Zobraziť signatúry

(1921-1999)
Dátum narodenia: 1.6.1921
Miesto narodenia: Nitra

Ladislav Guderna sa narodil 1. júna 1921 v Nitre, zomrel v roku 1999 vo Vencouvri v Kanade. Navštevoval večerné kurzy Školy umeleckých remesiel v Bratislave (prof. Fulla). Roku 1945 zakladajúci člen Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. Stal sa členom českého výtvarného spolku Mánes. V roku 1946 sa zúčastnil na výstave mladého československého umenia v Paríži,1948 účasť na Bienále v Benátkach. V roku 1957 sa stal predsedom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. V roku 1968 po okupácii Československa emigroval do Kanady. Žil v Toronte, roku 1979 sa presťahoval do Vancouveru. Člen surrealistickej skupiny Melmoth, vydával surrelalistickú revue Scarabeus. V roku 1990 prišiel po rokoch opäť na návštevu do Bratislavy, v súvislosti s prípravami svojej súbornej výstavy v Slovenskej národnej galérii. Guderna svojimi štúdiami a začiatočnými výtvarnými hľadaniami akoby v skratke obsiahol všetky domáce východiská vlastnej generácie. Ako účastník večerných kurzov na bratislavskej Škole umeleckých remesiel stihol ešte pedagogické pôsobenie Ľudovíta Fullu. Necelé dva roky Mudrochovej lektúry boli už sprevádzané samostatnou intelektuálnou, teoretickou i umeleckou aktivitou v okruhu nadrealistických zborníkov. Gudernove ilustrácie nadrealistickej poézie, ale aj Apollinairových básní, či ľudovej rozprávky Slncový kôň (1941), zostali svojím veristickým symbolizmom - popri Fábryho a Marenčinových kolážach i raných kresbách Semiana - najreprezentatívnejším plodom priamych kontaktov nášho výtvarného umenia so súdobým nadrealizmom. Oveľa menej však bola vyhranená Gudernova maľba spred roku 1946. Jeho umelecký rukopis ako člena klubu nadrealistov rozvíja nové umelecké postupy a opiera sa o imaginatívny a nereálny svet, silu snových predstáv, nadprirodzenosti ako aj neprirodzenosti je ťažko klasifikovateľnou spleťou vplyvov, poučení a parafráz: okrem majerníkovského "Jazdca" (1943), mudrochovského "Zátišia so džbánom" (1943) a "Maliara" (1942), nájdeme v tomto období i celkom voľné analógie staršieho senzuálneho civilizmu ("Robotníci", 1941) i sentimentu sociálneho umenia ("Chudobní", 1941).
Literatúra: Kára, Ľ.: Ladislav Guderna. Bratislava 1960; Matuštík, R.: Moderné slovenské maliarstvo 1945-1963. Bratislava 1965; Kubíková, K.: Ladislav Guderna. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1991. Zdroj foto.: ladislavguderna.com