Peter Matejka - Kytica

LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 7.6.2020 o 15.oo hod

Číslo položky: 111220
Koniec aukcie:07.06.2020 15:00:00
Vydražené za: 9 500 €
Popis:
  • Poradové číslo: 47
  • Rok: okolo 1950
  • Technika: olej na plátne
  • Rozmery: 62,2 x 52,2 cm
  • Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok od Mgr. Zsófia Kiss-Szemán.
Dielo “KYTICA” je galerijným dielom neskoršej tvorby Petra Matejku. Podľa autorky katalógu poslednej súbornej výstavy autora, Zuzany Bartošovej: “… z celej povojnovej etapy možno vyčleniť roky 1956 – 1958, 1965 – 1966 a posledné roky jeho života ako výraznejšie maliarske… z konca štyridsiatych rokov si ponechal čiernu kontúru obopínajúcu tvar a organizujúcu obrazovú plochu, rovnako ako priame farebné tony, ktoré v žiarivých presvetlených stretnutiach kladie väčšinou plošne. Nasledujúce, výraznejšie maliarske obdobie v polovici šeťdesiatych rokov toto smerovanie potvrdilo… charakterizuje ho voľne plynúca čierna kontúra, veľký, monumentálny tvar a v ňom plošne položená čistá farba. V tomto období možno v jeho tvorbe … vybadať aj spätný vplyv pedagogickej činnosti. Hoci už v raných Matejkových dielach nechýbala veľkorysosť v podaní figuratívneho, teraz, ako profesor školy monumentálnej maľby uprednostňuje ozajstný rozmach kompozície na veľkej ploche plátna a tým smerom orientuje nielen mladých poslucháčov, ale aj časť vlastnej tvorby…”. Sumárne možno teda konštatovať, že záverečné dielo Petra Matejku definitívne potvrdilo, že alegorický podtext sa pre jeho umenie už stal nadbytočným, bránil čisto maliarskym zámerom. Maliarske dielo prestalo byť kompromisom medzi "artistným" a "skutočnostným". Podľa zákonitostí moderného obrazu je už celkom jednoznačne a prísne vnútorne usporiadaným, do seba uzavretým výrazom. Nezjavuje už citovú štylizáciu reality, tak uctievanú jeho generáciou, ale jej racionálnu obrazovú kvintesenciu: ".... okruh okolo Majerníka položil dôraz na temperament výrazu, hoci zároveň rešpektoval požiadavky a zákonitosti obrazovej výstavby. Mudroch zdôrazňoval právo a úlohu farby ako citovo bezprostrednejšej v porovnaní s kresbou. Nevan a predovšetkým Matejka znásobia účasť racionálneho, usilujú sa o intektualizáciu citu…" (R. Matuštík).

Zákazník: Dátum a čas:Cena:
73132020-06-03 16:20:399 500 €
Peter Matejka
Zobraziť signatúry

(1913 - 1972)
Dátum narodenia: 26.6.1913
Miesto narodenia: Nové Mesto n.V.

Peter Matejka sa narodil 26. 6. 1913 v Novom Meste nad Váhom, zomrel 10. 2. 1972 v Bratislave. 1934-35 študoval na Ukrajinskej akadémii, 1935-39 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Nowak). Po štúdiách žil v rodisku, od 1945 v Bratislave. 1950-72 pôsobil pedagogicky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, 1954 docent, 1966 profesor, vedúci Oddelenia monumentálnej maľby. 1940 bol na študijnom pobyte vo Viedni. 1940 mal samostatnú výstavnú premiéru v Bratislave. Po 1945 člen komisie pre reorganizáciu výtvarného života, jeden z iniciátorov založenia Slovenskej národnej galérie, Vysokej školy výtvarných umení a ďalších výtvarníckych inštitúcií. 1946-48 člen Umeleckej a vedeckej rady. Počas vojny člen Spolku slovenských výtvarných umelcov, 1945 zakladajúci člen Skupiny 29. augusta, 1946 vstúpil do pražskej Umeleckej besedy. 1946 študijná cesta do Paríža pri príležitosti výstavy mladého československého umenia. Samostatne vystavoval v Novom meste nad Váhom (1934), Bratislave (1940, 1943 s Pribišom, 1948, 1949, 1959, 1963, 1964), Prahe (1946). Výstavy súborného diela mal v Bratislave (1983, Slovenská národná galéria), Prahe (1983, Národní galerie) a Banskej Bystrici (1984, Oblastná galéria). Z literatúry: Kára, Ľ.: Peter Matejka. Bratislava 1963; Bachratý, B.: Peter Matejka. Bratislava 1978); Bartošová-Pinterová, Z.: Peter Matejka - súborné dielo. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1983.