Vincent Hložník - Na pochode

LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 7.6.2020 o 15.oo hod

Číslo položky: 111148
Koniec aukcie:07.06.2020 15:00:00
Vydražené za: 1 200 €
Popis:
  • Poradové číslo: 83
  • Rok: 1951
  • Technika: tempera na papieri
  • Rozmery: 43,5 x 59,5 cm
  • Značenie: vpravo dole

Jeden z vrcholov svojho výtvarného prejavu našiel Hložník práve v dielach, v ktorých poukázal na bezútešnosť a nezmyselnosť bezohľadného ľudského konania. Výrazný inšpiračný zdroj objavil najmä v prácach Cypriána Majerníka, ktorý značnou mierou ovplyvnil generácie svojich súputníkov. Hložník sa cez umelecký výraz diela a jeho formálne riešenie snaží o sprostredkovanie silného príbehu navodzujúce existencialistické otázky. Tichý plač majstrových tragických hrdinov je pokusom o únik z temnoty vojnového diania, do ktorého boli vtiahnutí bez ohľadu na svoju vôľu. Je vypovedaním Hložníkovej úprimnej lásky k človeku a odrazom jeho ľudskej i umeleckej charizmy a empatie.
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL V. HLOŽNÍKA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
875 000 Sk - Mŕtvy klaun. Rok 1944. Olejová tempera na kartóne, 52 x 87 cm.
18 000 € - Jazdec. 1994. Olej na kartóne. 143 x 90 cm.
13 300 € - V kaviarni. 1949. Olej na kartóne. 28 x 45,5 cm. (DARTE 7.1.2016)
11 300 € - Apokalypsa. 1986. Olej na kartóne. 100 x 70 cm (DARTE 7.1.2016)
10 000 € - Pred predstavením. 1947. Olejová tempera, 33 x 48 cm ( DARTE 3.4.2011 )
10 000 € - Z cyklu človek a zviera. 1992. Olej na kartóne, 75,5 x 95,5 cm ( DARTE 2011 )
250 000 Sk - Klaun. Okolo 1939-1942. Gvaš, tempera na kartóne, 90 x 62 cm.

Zákazník: Dátum a čas:Cena:
Vincent Hložník
Zobraziť signatúry

(1919-1997)
Dátum narodenia: 22.10.1919
Miesto narodenia: Svederník

Vincent Hložník sa narodil vo Svederníku pri Žiline 22. októbra 1919. Maliarstvo vyštudoval na UPŠ v Prahe u prof. F. Kyselyho. Inšpiroval sa spočiatku tvorbou Majerníka. Jeho nadrealistická tvorba chaotického sveta sa odrazila aj v jeho neskoršej tvorbe, znázornenou disharmóniou zelených a modrých tónov. Dominantu jeho prác tvorí priam vzopätá výrazovosť štetcového rukopisu, rozbíjajúceho reálne figúry, vyjadrené jeho špeciálnou obrazovou realitou. V. Hložník zomrel 10. decembra 1997 v Bratislave.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL V. HLOŽNÍKA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
875 000 Sk - Mŕtvy klaun. Rok 1944. Olejová tempera na kartóne, 52 x 87 cm.
10 000 € - Pred predstavením. 1947. Olejová tempera, 33 x 48 cm ( DARTE 3.4.2011 )
10 000 € - Z cyklu človek a zviera. 1992. Olej na kartóne, 75,5 x 95,5 cm ( DARTE 2011 )
250 000 Sk - Klaun. Okolo 1939-1942. Gvaš, tempera na kartóne, 90 x 62 cm.