Janko Alexy - Mesto

LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 7.6.2020 o 15.oo hod

Číslo položky: 110837
Koniec aukcie:07.06.2020 15:00:00
Vydražené za: 900 €
Popis:
  • Poradové číslo: 65
  • Technika: pastel na papieri
  • Rozmery: 29,5 x 42 cm
  • Značenie: vľavo dole

Citová spontánnosť prezentovanej Alexyho práce zobrazujúcej posedenie vo večerných uliciach dokladá umelcovu záľubu v pôsobivosti scény i výtvarnej formy. Autor volí skratkovitosť v nazeraní na tvary. Zvýrazňuje im kontúry a s obľubou komponuje výjav do stabilnej, jednoznačnej štruktúry.Mäkkú zasnenosť dosiahol voľbou obľúbeného média pastelu. Poetickosť vyplývajúca z takto nedopovedaného diela dáva možnosť vlastnej interpretácie každému pozorovateľovi.Mestské motívy patriace prevažne do záveru Alexyho tvorby sú spojené s jeho pobytom v Bratislave.
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. ALEXYHO NA AUKCIÁCH:
250 000 Sk - Stará Bratislava. 1960. Olej na sololite. 120 x 125 cm.
250 000 Sk - Vatra (Kriváň). Okolo 1938. Olej na lepenke. 120 x 100 cm.
240 000 Sk - Tekovské leto. 1968-69. Olej na sololite. 120 x 140 cm.

Zákazník: Dátum a čas:Cena:
Janko Alexy
Zobraziť signatúry

(1894-1970)
Dátum narodenia: 25.1.1894
Miesto narodenia: Liptovský Mikuláš

Ján Alexy sa narodil 25. januára 1894 v Liptovskom Mikuláši, zomrel 22. septembra 1970 v Bratislave. V roku 1912 pracoval ako kominársky pomocník v Liptovskom Mikuláši, v rokoch 1913-15 ako lekárnický praktikant v Prievidzi. V rokoch 1916-17 študoval na Filozofickej fakulte univerzity v Budapešti, v období 1917-18 ako vojak rakúsko-uhorskej armády na ruskom a talianskom fronte. Roky 1919-25 strávil na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Bukovac, Pirner, Švabinský). V období rokov 1929-33 spolupracoval s Bazovským a Palugyayom a roku 1931 s Bazovským v Krakove a Drážďanoch. Od roku 1932 organizoval v Piešťanoch maliarsku kolóniu. Kmeňoví členovia boli - Kollár, Ilečko, Palugyay, Čemický, Žambor, externí aj Bazovský, Benka, Želibský a Kajlich.