Vladimír Kompánek - Vták a znaky

LETNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 7.6.2020 o 15.oo hod

Číslo položky: 110835
Koniec aukcie:07.06.2020 15:00:00
Vydražené za: 3 800 €
Popis:
  • Poradové číslo: 51
  • Rok: 1980
  • Technika: olej na sololite
  • Rozmery: 51,5 x 74,5 cm
  • Značenie: vľavo dole

Kompánkova bytostná zviazanosť s dedinou a prírodou sa prejavila tak v soche, kresbe ako i maľbe. Kým v majstrovej ranej tvorbe zohrala prím plastika, maliarstvo sa presadzuje hlavne v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Okrem fašiangových a mytologických motív majster komponuje zimné krajiny často s témou vidieckeho života zosobňujúceho rodný Rajec, ktorý zostal navždy vrytý v jeho pamäti i srdci. Koník ťahajúci pohoniča na saniach je poetickým znázornením umelcovej excelentnej schopnosti vypovedať skutočnosť rečou atemporálnych univerzálnych znakov, symbolov a pravzorov. Kompánek ťaží z archetypálneho podložia domácej zvykotvornej tradície, ktorá mu dovoľuje zapracovať jej duchovné predstavy i formálne výrazy výsostne moderným spôsobom.Figúry i predmety sú okresané do výrečnej baladickej siluety, v ktorej umelec uplatňuje svoje vlohy pre citlivú prácu s farebnosťou.
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL V. KOMPÁNKA NA AUKCIÁCH:
15 900 € - Červený koník (Zima). Rok 1988. Olej na kartóne. 122 x 177 cm.
14 200 € - Zima na dedine. Olej na sololite, 66 x 86 cm ( Darte 21.4.2016 - Malá LIVE aukcia ).
6 000 € - Fašiangy (Mačka). Okolo 1975 – 80. Drevo, polychrómia. Výška 145 cm.
165 000 Sk- Fašiangy. Okolo 1975. Olej na sololite. 70 x 100cm.

Zákazník: Dátum a čas:Cena:
Vladimír Kompánek
Zobraziť signatúry

(1927- 2011)
Dátum narodenia: 28.10.1927
Miesto narodenia: Rajec

Vladimír Kompánek sa narodil 28. 10. 1927 v Rajci. Zomrel 20.1.2011 v Bratislave. V rokoch1939-47 študoval na žilinskom gymnáziu, prvé výtvarné poučenia od profesora gymnázia, sochára S. Bíroša. 1947-49 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. G. Mallý, J. Mudroch, K. Sokol). 1949-54 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Jozef Kostka). 1956 prvé drobné plastiky vidieckych žien. 1957 spoluzakladateľ Skupiny Mikuláša Galandu. 1960 začína striedavo žiť v Bratislave a Rajci. 1964 účasť na XXXII. Bienále v Benátkach. 1961-62 prvé drevené skulptúry. 1965-66 prvé znakové gvašové kresby. 1967 cena G. Herdera vo Viedni. Účasť na EXPO 67 Montreal. 1969 drevené sochy pre EXPO ´70 v Osake, prvé drevené zvieratká a hračky. 1973 začína sústavnejšie maľovať. 1972 pozastavené členstvo v ZSVU. 1974 mytologická tematika Turoňa v maľbe i plastike. 1977-80 v maľbe séria zím, opätovné prijatie do ZSVU. 1982 v maľbe motív krásky a zvieraťa, drevené penáty a poľné znaky v soche a kresbe. 1990-93 drevené sochy veľkých rozmerov skladané z rozlične morených drevených dosiek. Z literatúry: Plevza, V.: Vladimír Kompánek. Bratislava 1988; Rusinová, Z., Kubíková, K.: Vladimír Kompánek - sochy, kresby. Katalóg SNG, Bratislava 1993.