Edita Spannerová - Čiernooká

JARNÁ AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA DARTE - 8.3.2020 o 15.oo hod

Číslo položky: 109408
Koniec aukcie:08.03.2020 15:00:00
Vydražené za: 780 €
Popis:
  • Poradové číslo: 17
  • Rok: 1971
  • Technika: pastel na papieri
  • Rozmery: 42 x 28 cm
  • Značenie: vpravo dole

Poeticky ladený motív ženskej figúry sa stal centrálnym leitmotívom Spannerovej výtvarnej tvorby. Útla postava s nežnou tvárou a veľkými čiernymi očami koncentruje skryté duševné rozmery ženského sveta. Zvolená škála korešponduje s mocou psychického, je predstavou hľadaného súladu. Farba zohráva úlohu morfologického nástroja vyjadrujúceho rôznorodosť emocionálnej atmosféry a vizualizuje imanentné rozpoloženie človeka – človeka milujúceho, radostného, láskavého i človeka smútiaceho a skľúčeného.
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ CENY DIEL AUTORKY NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
3 600 € - Melanchólia .1979. Olej na kartóne. 34 x 24 cm.
3 400 € - Zadumaná. 1986. Olej na kartóne. 35 x 25 cm.
3 200 € - Dievča.. 1977. Olej na lepenke. 35 x 24 cm.
2 100 € - Blažena. 1970. Pastel na papieri. 40 x 30 cm.

Zákazník: Dátum a čas:Cena:
195302020-03-05 16:53:33780 €
Edita Spannerová
Zobraziť signatúry

(1919 -1990)
Dátum narodenia: 7.6.1919
Miesto narodenia: Prešov

Edita Nemčíková - Spannerová sa narodila 7.6. 1919 v Prešove. Zomrela v roku 1990. Študovala na UPŠ v Budapešti (1934 – 1939) a v tamojšej súkromnej škole K. Koffána.
Jej maliarske prejavy sa úzko spájajú s prácou jej manžela Júliusa Nemčíka. Gotické a renesančné priestorové a tvarové názory, rovnako ako umenie poetizmu a predovšetkým dielo národného umelca Jána Zrzavého, to boli stimuly prispievajúce k utváraniu maliarkinho lyrickopoetického názoru na skutočnosť.Olejomaľby z rokov 1946-1949 sú charakteristické miernou dekoratívnou štylizáciou objemov ohraničených výraznými kontúrami.Objavuje sa tu ženská postava s nežnou , zasnenou tvárou.Po roku 1958 sa venuje krajinárstvu.V neskoršej tvorbe sa tématicky sústreďuje na dva námetové okruhy – ženu a strom.V roku 1979 dostala titul Zaslužilá umelkyňa. Vystavovala v Bratislave (1961, 1965), v Budapešti (1965) a v Prešove (1966). Z literatúry: Slovník súčasného slovenského umenia, SFVU 1967.