Michal Trembáč - Drevenice

Číslo položky: 103467
Koniec aukcie:13.05.2019 12:00:00
Vyvolávacia cena kus: 90 €
Popis:
  • Poradové číslo: 19
  • Technika: kombinovaná technika
  • Rozmery: 29 x 38 cm
  • Značenie: nie
  • Vyvolávacia cena: 90 €

Kraj i ľudia pod Tatrami zohrávali v tvorbe Michala Trembáča (1929 – 2015) dominantnú úlohu. Popradský rodák získal základy výtvarného umenia na súkromnej škole dekoratívneho umenia v Prahe. Neskôr prešiel na SŠUP do Bratislavy, kde navštevoval odbor grafiky. V 50. rokoch pôsobil na poste metodika pre výtvarnú prácu v Poprade a v 80. rokoch sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov Východoslovenského kraja. Michal Trembáč sa svojím umeleckým názorom zaradzuje k dedičom tradícií slovenskej maliarskej moderny. Pohľad na drevenice je ukážkou pátrania po nových výrazových možnostiach výtvarnej formy. Sviežu expresivitu a živosť maliarskeho gesta premiešava so sýtosťou kolorizmu. Zdôraznená úloha farby ako štýlovej podstaty Trembáčovho umeleckého snaženia vyvažuje tvarovú redukciu a úspornosť kompozičných prvkov. Autor sa sústreďuje jedine na motív domcov so špicatými sedlovými strechami, ktoré v kontraste s jasne modrou oblohou výrazne rytmizujú obrazovú plochu. Tvarové vymedzenie i hranice farebným vrstvám zabezpečuje smelo nasadenými líniami zamatovočierneho pastelu.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ CENY AUTORA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
630 eur - Horizont. 64 x 50 cm, olej na plátne
350 eur - Krajina. 53 x 67 cm, olej na preglejke
310 eur - Z poľa. 30 x 40 cm, olej na kartóne

Zákazník: Dátum a čas:Cena:
Michal Trembáč
Zobraziť signatúry

(1929 - 2015)
Dátum narodenia: 21.9.1929
Miesto narodenia: Poprad

Narodil sa 21.9.1929 v Poprade. Zomrel 12.2.2015. Základy výtvarného umenia získal na súkromnej škole dekoratívneho umenia v Prahe, odkiaľ prechádza do Bratislavy študovať na SŠUP v odbore grafika. Kraj pod Tatrami a Spiš našiel si v jeho tvorbe stále miesto.Svojimi prácami vzdáva hold podtatranskému ľudu.Jeho kompozície charakterizuje kultivovaná práca s farbou nanášanou na rozsiahlých plochách, podporených naznákovou kresbou redukujúcou tvary reality na jej základné prvky.