Daniel Bidelnica - Echo

Číslo položky: 100414
Koniec aukcie:03.03.2019 18:00:00
Vyvolávacia cena kus: 80 €
Popis:
  • Poradové číslo: 3
  • Technika: serigrafia 76/100
  • Rozmery: 68 x 68 cm
  • Značenie: vpravo dole
  • Vyvolávacia cena: 80 €

Akademický maliar Daniel Bidelnica ako umelec vedúci konzekventné dialógy so zahraničnými výtvarnými smermi nasleduje európske dianie aj vo výbere námetov. Figurálny motív sa v jeho tvorbe objavuje v špecifickom období plnom exaltovaného napätia. V „stave zvedavosti“ vkladá všetku výtvarnú potenciu do tvorby, aby zachytil zmäť nápadov dravo dorážajúcich na jeho vnímanie. Popritom však nezabúda na diváka a ponecháva mu možnosť posúvania vlastných predstáv. Bidelnica sa obdivne stavia k paradoxu, ktorý podľa neho robí umenie krajším a zaujímavejším. Ostrosť pevne ukotvených línii len dopomáha jeho aj tak jasnému kompozičnému rozčleneniu plochy a zvýrazňuje ohromujúce kontrasty farieb, medzi ktorými nechýba jeho typická magenta. Harmónia ako atribút, ktorý najvýstižnejšie charakterizuje výtvarné zmýšľanie Daniela Bidelnicu podčiarkuje celkový pozitívny ráz jeho práce.
Daniel Bidelnica sa narodil 16. februára 1957 v Nitre. V rokoch 1971-1975 študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave a v rokoch 1977-1983 študoval na VŠVU na oddelení monumentálnej maľby u doc. Ivana Vychlopena a doc. Eugenie Lehotskej. Od roku 1983 je umelec v slobodnom povolaní. Vo svojej tvorbe sa venuje voľnej maľbe, grafike, tapisérii a počítačovej grafike. Od roku 1984 vystavuje doma i v zahraničí. Mal desiatky samostatných výstav na Slovensku (Bratislava, Nitra, Modra, Piešťany,Trnava, Dunajská Streda, Topolčianky, Banská Bystrica, Nové Zámky, Poprad, Mojmírovce, Bardejov, Prešov, Košice, Trenčín, Michalovce, Komárno, Žilina, Topľčany..) a v zahraničí (ČR, Holandsko, Maďarsko, Francúzsko, Kanada, Taliansko,Rakúsko,Mexiko..); zúčastnil sa desiatok kolektívnych výstav doma aj v zahraničí.

Zákazník: Dátum a čas:Cena:
243342019-03-01 10:17:5990 €
155912019-02-26 14:55:1780 €
Daniel Bidelnica
Zobraziť signatúry

(1957-)
Dátum narodenia: 16.2.1957
Miesto narodenia: Nitra

Akademický maliar Daniel Bidelnica sa narodil 16. februára 1957 v Nitre. V rokoch 1971-1975 študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave a v rokoch 1977-1983 študoval na VŠVU na oddelení monumentálnej maľby u doc. Ivana Vychlopena a doc. Eugenie Lehotskej. Od roku 1983 je umelec v slobodnom povolaní. Vo svojej tvorbe sa venuje voľnej maľbe, grafike, tapisérii a počítačovej grafike. Od roku 1984 vystavuje doma i v zahraničí. Mal desiatky samostatných výstav na Slovensku (Bratislava, Nitra, Modra, Piešťany,Trnava, Dunajská Streda, Topolčianky, Banská Bystrica, Nové Zámky, Poprad, Mojmírovce, Bardejov, Prešov, Košice, Trenčín, Michalovce, Komárno, Žilina, Topľčany..) a v zahraničí (ČR, Holandsko, Maďarsko, Francúzsko, Kanada, Taliansko,Rakúsko,Mexiko..); zúčastnil sa desiatok kolektívnych výstav doma aj v zahraničí.
Bidelnicova tvorba je založená na prapodstate ľudskej existencie, na základných harmóniách, ktoré vznikali v dávnej histórii ľudstva. Vo svojej tvorbe sa vracia k týmto systémovým predstavám o svete ako k základným elementom: zem, vzduch, voda a oheň. Tieto predstavy nás vedú k bipolárnym prakvalitám, aktívnemu a pasívnemu
princípu, či známemu východoázijskému bipolárnemu systému jin-jang. Bidelnica stavia do protikladu tieto prakvality vo výtvarne spodobených vizuálnych predstavách, ako napr. motív a pozadie, rovnováha a napätie, symetria a asymetria, či v absolútnych kategóriách: krása a ošklivosť. V jeho diele prevládajú pozitívne kvality, teda napr. aktívny princíp nad pasívnym, krása nad ošklivosťou, symetria nad asymetriou, rovnováha nad napätím, motív nad pozadím a teda aj idea (obsah) nad formou.
Možno sa na prvý pohľad zdá, že Bidelnica inklinuje k lyrickej abstrakcii, čo by znamenalo pohrávanie sa s formou v podvedomých automatizmoch, ktoré plodia rôzne, tvarovo krásne a farebné kombinácie. Niečo však zjednocuje Bidelnicovu tvorbu, a to je jeho farebnosť-čiže kolorit diel, ktorá je od začiatku ladená v prevažne teplých, sviežich a čírych farebných tónoch vyžarujúcich optimizmus a pozitívnu energiu. Bidelnica žije a tvorí v Bratislave.
Zdroj foto: autorove osobné stránky