István Moldovan
Zobraziť signatúry

(1911-2000)
Dátum narodenia: 11.9.1911
Miesto narodenia: Koložvár

István moldován sa narodil 11. septembra 1911. Študoval na umeleckej škole v Koložvári, od roku 1931 na Maďarskej univerzite výtvarných umení u Istvána Rétiho, Istvána Szőnyiho. Paralelne s týmto štúdiom navštevoval aj umeleckú školy v Nagybányi, kde pokračoval vo svojom štúdiu pod vedením Jánosa Thormu a Jánosa Krizsána. Pracovaj v Sedmihradsku. Neskôr pôsobil v Budapešti. Jeho maliarska tvorba bola pestrá, robil aj grafiky a mozaiky. Vystavoval od roku 1941, viacero jeho diel sa nachádza v Maďarskej národnej galérii.