Otis Laubert - Čierna diera

Číslo položky: 108605
Koniec aukcie:14.01.2020 13:14:54
Vyvolávacia cena kus: 220 €
Popis

Otis Laubert (1946)
Čierna diera
Rok:2012
Technika:Kresba tušom, ceruzou na ručnom papieri
Rozmery:29,5 X 20,5 cm
Značené:Na zadnej strane
Typ diela:Kresba
Popis:Rámované v novom ráme.

Otis Laubert (1946 Valaská) študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu a na výtvarnú scénu vstúpil koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia. Vo svojej tvorbe využíva zdanlivo nepotrebné predmety a tzv. ready-mades, hotové predmety bežného použitia, ktoré kladie do nových súvislostí a dáva im nový život. Nepotrebné predmety (napr. detské hračky, korkové zátky, odznaky, vypísané fixky) získava od svojich kamarátov, alebo ich cielene kupuje a zhromažďuje vo svojom domácom depozite. Triedi, recykluje a kombinuje ich podľa významovej, tvarovej, materiálovej či farebnej príbuznosti. V kolážach, asamblážach (dielach vytvorených spojením rôznych predmetov), objektoch a inštaláciách ich stavia do nových, často neočakávaných a humorných vzťahov a súvislostí.

Zákazník:Dátum a čas:Cena: