Milan Dobeš - Milan Dobeš P.F. 2011

Číslo položky: 108601
Koniec aukcie:14.01.2020 13:07:20
Vyvolávacia cena kus: 75 €
Popis

Milan Dobeš
P.F. 2011
Rok: 2011
Technika: Serigrafia 34/60
Rozmer: 15 x 19 cm
Značené: Dole "34/60 P.F. 211 M. Dobeš"

Narodil sa 29. 7. 1929 v Přerove (Česká republika), žije a tvorí v Bratislave. V rokoch 1951 – 1956 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Čemický, prof. Hoffstädter a prof. Milly). V roku 1958 mal – ako úplne prvý absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave – samostatnú výstavu v Galérii Cypriána Majerníka. V roku 1961 napísal svoj prvý umelecký manifest o Svetle a pohybe. V roku 1965 mal v Galérii Cypriána Majerníka prvú kinetickú výstavu na území bývalého Československa a v tom istom roku mal samostatnú výstavu v Prahe, ktorou sa dostal do medzinárodného povedomia. V roku 1971 absolvoval s Americkým dychovým orchestrom turné po USA, v ktorom sa mu podarilo spojiť vizuálno-kinetické zložky výtvarného umenia so zvukom (hudbou). V roku 1988 napísal svoj druhý umelecký manifest o Dynamickom konštruktivizme. V roku 2001 bolo otvorené Múzeum Milana Dobeša v Bratislave.

Zákazník:Dátum a čas:Cena:
Milan Dobeš
Zobraziť signatúry

(1929-)
Dátum narodenia: 29.7.1929
Miesto narodenia: Přerov (Morava)

Milan Dobeš sa narodil 29. júla 1929 v Přerove. V r. 1951-56 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. L. Čemický, B. Hoffstädter, D. Milly). V r. 1956-60 pôsobil ako scénograf vo Vysokoškolskom umeleckom súbore.
Základným problémom tvorby Milana Dobeša sa stala integrácia kategórie pohybu do výtvarného diela a v jej dôsledku premena vizuálneho charakteru obrazovej štruktúry. Bol jedným z našich prvých umelcov, ktorý postavil koncepciu umeleckého diela ako novej skutočnosti, nezávislej na predmetnom svete. Cez riešenie otázky vzťahu svetla a výtvarného diela dospel k novej animovanej podobe jeho využitia. Svetlo prirodzené, či umelé sa stalo v spojení s virtuálnym, mechanickým či motorickým pohybom primárnym konštrukčným elementom priestorových vizuálno - kinetických a svetelno - kinetických objektov. Literatúra: 60. roky. Kat. SNG, Bratislava 1995; Popper, F.: Origins and Development of Kinetic Art. London 1968; Kultermann, U.: Tuhe New Sculpture - Enviroments and Assamblages. London, Thames and Hudson 1968; Popper, F.: L´art cinétique. Paris 1970; Weichardt, J.: Kunst in den Sozialistischen Staaten. Oldenburg 1980. Zdroj foto: milandobes.sk