Rudolf Fila - Rudolf Fila Hlavolam

Číslo položky: 103618
Koniec aukcie:20.05.2019 15:29:50
Vyvolávacia cena kus: 100 €
Popis

Rudolf Fila (1932 - 2015)
Hlavolam
Rok: 1991
Technika: Tempera na tlači
Rozmery: 30x21 cm
Značené: "PF 1991 R.Fila"
Popis: Rámované.

Narodil sa 19. 7. 1932 v Příbrami na Morave. 1951-1952 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Brne, 1952-1958 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave(prof. Ján Mudroch). 1960-1990 pedagogicky pôsobil na Strednej umeleckopriemyslovej škole v Bratislave, čím ovplyvnil niekoľko generačných vĺn našej maľby. 1990-92 viedol ateliér voľnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 2003 mu bola udelená Cena Dominika Tatarku.


Zákazník:Dátum a čas:Cena:
Rudolf Fila
Zobraziť signatúry

(1932 - 2015)
Dátum narodenia: 19.7.1932
Miesto narodenia: Příbram

Rudolf Fila sa narodil 19. 7. 1932 v Příbrami na Morave.Pôsobil v mnohých medzinárodných inštitúciách.Z literatúry sa dozvedáme,že v rokoch 1952-58 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Mudroch). Na výtvarnú scénu vstupuje v 60. rokoch inšpirovaný abstraktným surrealizmom, expesionizmom. V jeho tvorbe dominuje niekoľko základných princípov, ktoré definujú jeho systematický autorský program. Je to princíp výtvarnej interpretácie vlastnej alebo cudzej predlohy (knihy, grafické listy, kalendáre, časopisy, fotografie), intervencia na základe vlastných komentárov k predlohám umocňujúc ich charakterovú podstatu. Fila vedie dialóg s dejinami výtvarného umenia. Citácia, apropriácia cudzieho materiálu predstavuje kľúčový fenomén jeho tvorby objavujúci sa v takmer vo všetkých jeho výtvarných prejavoch napr. aj v tzv. telovkách. Tie tvoria ďalší dôležitý fenomén Filovej tvorby. Sú charakteristické zväčšeným detailom ženského tela často doprevádzané gestickým zásahom, glosujúcim a zároveň a vzdávajúcim poctu veľkým osobnostiam dejín umenia. 1960-90 pôsobil ako pedagóg na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, 1990-92 viedol ateliér voľnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení. 2003 mu bola udelení Cena Dominika Tatarku. Je autorom niekoľkých odborných publikácií. 2003 mu vyšla zbierka textov Cestou. Je zastúpený v mnohých štátnych a súkromných zbierkach doma i v zahraničí.
Rudolf Fila zomrel 11.2.2015 vo veku 83 rokov.