Edita Spannerová - Čiernooká

Číslo položky: 100083
Koniec aukcie:18.02.2019 10:58:22
Vyvolávacia cena kus: 1 000 €
Popis

Názov diela: Čiernooká
Technika: pastel na papieri
Rok: 1971
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 42 x 28 cm

Zákazník:Dátum a čas:Cena:
Edita Spannerová
Zobraziť signatúry

(1919 -1990)
Dátum narodenia: 7.6.1919
Miesto narodenia: Prešov

Edita Nemčíková - Spannerová sa narodila 7.6. 1919 v Prešove. Zomrela v roku 1990. Študovala na UPŠ v Budapešti (1934 – 1939) a v tamojšej súkromnej škole K. Koffána.
Jej maliarske prejavy sa úzko spájajú s prácou jej manžela Júliusa Nemčíka. Gotické a renesančné priestorové a tvarové názory, rovnako ako umenie poetizmu a predovšetkým dielo národného umelca Jána Zrzavého, to boli stimuly prispievajúce k utváraniu maliarkinho lyrickopoetického názoru na skutočnosť.Olejomaľby z rokov 1946-1949 sú charakteristické miernou dekoratívnou štylizáciou objemov ohraničených výraznými kontúrami.Objavuje sa tu ženská postava s nežnou , zasnenou tvárou.Po roku 1958 sa venuje krajinárstvu.V neskoršej tvorbe sa tématicky sústreďuje na dva námetové okruhy – ženu a strom.V roku 1979 dostala titul Zaslužilá umelkyňa. Vystavovala v Bratislave (1961, 1965), v Budapešti (1965) a v Prešove (1966). Z literatúry: Slovník súčasného slovenského umenia, SFVU 1967.