Martin Benka

1888-1971
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 21.9.1888
Miesto narodenia: Kostolište

Martin Benka sa narodil 21. septembra 1888 v Kostolišti, zomrel 28. júna 1971 v Malackách. V rokoch 1903-1906 bol ako učeň maliarstva a natieračstva v Hodoníne, 1906-1909 maliarsky tovariš vo Viedni, kde v rokoch 1908-1909 navštevoval súkromnú maliarsku školu E. Neumanna. V rokoch 1909-1913 študoval na súkromnej krajinárskej škole A. Kalvodu v Prahe. V roku 1910 prvýkrát vystavoval spolu s Kalvodom a spolužiakom J. Štemberom v Novej Kdyni. V roku 1913 bol účastný na výstave v pražskom Rudolfíne a na jubilejnej výstave Združenia výtvarných umelcov moravských. V roku 1913 absolvoval cestu do Veličnej na Orave. Medzi rokmi 1910-1914 absolvoval s Kalvodovou školou viacero maliarskych ciest do okolia Křivoklátu a na Moravské Slovácko. V roku 1914 získava v Prahe svoj prvý ateliér - žije a pracuje tu až do roku 1939. V 1915 prvá samostatná výstava v Rohatci. V rokoch 1915-1918 žil a pracoval v Miloňoviciach na Šumave. V roku 1920 cesta na Oravu, Spiš a Liptov, prvýkrát vystavuje na Slovensku so Spolkom slovenských umelcov v Martine a Bratislave. Roku 1922 študijná cesta do Talianska a Juhoslávie a v 1923 opäť cesta do Talianska. V roku 1926, ako prvý Slovák, sa zúčastňuje Bienále v Benátkach. Roku 1927 cesta do Paríža, v 1930 do Nemecka, Holandska, Belgicka, Francúzska a Maroka. V 1934 účasť na Bienále v Benátkach. V roku 1936 cesta do Leningradu a Moskvy. Vystavuje na Svetovej výstave v Paríži, bol vyznamenaný striebornou medailou za obraz Krajina z Terchovej. V 1939 odchádza z Prahy a usadzuje sa v Martine. V rokoch 1940-1941, ako mimoriadny profesor, zorganizoval a viedol Oddelenie kreslenia a maľovania bratislavskej SVŠT, stal sa predsedom Spolku slovenských výtvarných umelcov. V 1958 sa presťahoval do štátom vybudovaného ateliéru s obrazárňou v Martine. Ako protihodnotu daroval štátu 5.000 vlastných diel (1964), ktoré sa stali základom zbierkových fondov Múzea Martina Benku (1973). Venoval sa aj tvorbe pre architektúru a verejný priestor, grafike, ilustrácii, užitej grafike, hudobnej kompozícii a husliarstvu. V roku 1958 mu vyšla knižná autobiografia "Za umením".
Literatúra: Cincík, J.: Martin Benka. Bratislava 1935; Váross, M.: Martin Benka. Bratislava 1952; Váross, M.: Martin Benka. Výber z olejomalieb. Bratislava 1955; Petránsky, Ľ.:Martin Benka. Bratislava 1977; Zborník Martin Benka a slovenská kultúra. Bratislava 1978; Chmelová, E.: Martin Benka, Príbeh maliarovho života. Bratislava, 1980; Váross, M.: Martin Benka. Bratislava 1981; Baranovič, Š. -Zaťková, Ľ.: Martin Benka - sprevodca po živote a diele. Martin, 1988.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL M. BENKU NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
180 000 € - Po žatve. 1922-24. Olej na plátne. 76 x 51 cm .
176 000 € - Slovenská rodina. Okolo 1938-40. Olej na plátne. 70 x 100 cm.
120 000 € - V jeseni - Turiec. 1947. Olej na plátne, 63 x 83 cm.
87 000 € - Z tisovského kraja. 1946. Olej na plátne, 66 x 47 cm.
960 000 Sk - Pri drevároch. Olej na plátne, 65 x 84 cm. (DARTE - 2.12.2007)

Autorove diela


Slovenka

Portrét ženy

Portrét muža

Uspávanky VII.

Sediaca

Krajina

Ilustrácia I.

Ilustrácie II.

Ilustrácie III.

Ilustrácia IV.

Ilustrácia V.

Ilustrácia VI.

Ilustrácia VII.

Ilustrácia VIII.

Ilustrácia IX.

Ilustrácia XI.

Ilustrácia XII.

Jeseň na Orave

Uspávanka I.

Uspávanka II.

Pod Kriváňom - Liptov

Dolu Váhom

Ilustrácia ku knihe Pavla Dobšinského Prostonárodné Slovenské povesti I.

Ilustrácia ku knihe Pavla Dobšinského Prostonárodné Slovenské povesti II.

Ilustrácia ku knihe Pavla Dobšinského Prostonárodné Slovenské povesti III.

Uspávanky VI.

Šuhaj

Krajinka

Zlostná starena

Pri prameni

Návrat domov

Cestou do kostola

Vidiecky dom

Stará žena

Krajina

Ex libris

Pred kúpeľom

Na Váhu

Furmani pod Kriváňom

Kosec

Návrat z poľa

Alegorická postava

Pastierik

Na rozlúčku

Ľubochnianske polomy

Zber zemiakov

Likavka

Po žatve

Priadka z Čičmian

Na holiach

Korešpondencia s perokresbou

Casablanca

Dolu Váhom

Zvážanie sena

Oravská dedina

Horolezci

Pri drevároch

Hrabači sena

Šuhaj s dievčaťom

Dievča s volmi

Hrabači sena

Spievanka I.

Spievanka II.

Pri pltnikoch

Slnečnice

Betka Figurová v Bošáce

Na samote pod Vtáčnikom

Za robotou

Lieskovce

Modlitba

Z izby

Valach

Návrat domov

Požehnanie

Bača s ovcami

Pri drevároch

Exlibris

Pri slnečnici

Čakanie

Do práce na Liptove

Vinobranie

Drevorubači

Dievča s volami

Pod Hrdošom

Dedina

Šuhaj s dievčaťom

Štúdia z izby

Matka

Zo Skicára I.

Zo Skicára II.

Pastier

Pod Hrdošom

Na poli