Martin Mirek

1975-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 15.1.1975
Miesto narodenia: Krompachy

Absolvoval základnú umeleckú školu.
V rokoch 1999-2000 študoval techniky olejomaľby pod vedením spišského maliara Stanislava Jurčáka.
Absolvoval regionálnu výstavu diel vo Vranove nad Topľou.
Momentálne maľuje vo svojom voľnom čase.
Inšpiráciu čerpá z každodenných zážitkov a pocitov.