Milan Halaga

? - 2004
Zobraziť signatúry

Akademický umelec Milan Halaga pôsobil predovšetkým v Prešove a priľahlom regióne. Témou jeho výtvarných prác bola do veľkej miery domáca krajina. Umelec zomrel v roku 2004.

Autorove diela


Hlava starca