PanAdam

1997
Zobraziť signatúry

Pán Adam - 1997 patrí k najmladšej generácii slovenských umelcov. Pochádza spod Tatier, žije však a tvorí v malebnej oblasti južného Gemera.

Oblasť tvorby

Medzi jeho záujmy, okrem iných, patrí aj architektúra, výtvarné umenie, animácia, film, urbanizmus, krajinotvorba a ekológia. A v týchto záujmoch sa práve spája ním prezentovaná tvorba – budovanie malých fantazijných kópií ľudských miest, ktoré zároveň slúžia aj ako dekoračná časť oddychovej plochy okrasnej záhrady. Svojou tvorbou sa snaží ukázať na pominuteľnosť materiálneho sveta, vrátane moderných super technológií a zároveň poukázať na problematiku spolužitia moderného človeka s prírodou. Načrtáva rozdiel v plynutí času, ukazuje na neopakovateľné čaro okamihu a fakt, že občas sa treba zastaviť a uvedomiť si naplno, že toto „tu a teraz“ je len raz a už nikdy sa to nebude opakovať. Jeho dielami sú postupne vznikajúce mini-aglomerácie, parafrázy ľudských veľkomiest, stavané trpezlivo postupne v priebehu mesiacov od jari do jesene vo veľkosti „hmyzích miest.“ Autor si vyberá postupy a technológie, ktoré tiež úmerne napomáhajú zrýchleniu „zubu času.“ Preto akoby v jeho mestečkách rýchlejšie plynul čas. V interakcii s prírodou, hmyzom, vtáctvom a živlami sa v priebehu mesiacov mení tvár autorových diel a on tento vývoj audiovizuálne zaznamenáva. A jedným z výstupov týchto záznamov sú práve fotografie detailov i celkov a ich premien v priebehu času. Z nich niektoré sú kúpou dostupné, v malých limitovaných a signovaných edíciách, ako fotografie, tlačené na plátno.