Beno Boleradszký

1885 - 1957
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1885
Miesto narodenia: Gyuro

Študoval na škole výtvarných umení v Budapešti . Nedochovali sa žiadne jeho fotografie či spisy, z jeho tvorby je však evidentné, že sa jednalo o milovníka perzských mačiek .

Autorove diela


Mačky

Mačky

Perzská mačka