Peter Ondrejička

Zobraziť signatúry

Akademický maliar Peter Ondrejička svojou ilustráciou dotváral to, čo autor iba naznačil. V jeho tvorbe často prevláda mystický, osudový tón, ktorý akoby naznačoval umelcov predčasný odchod.