František Kudláč

1909-1990
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 22.7.1909
Miesto narodenia: Horné Heršpce

František Kudláč sa narodil 22. 7. 1909 v Horných Heršpiciach pri Brne, zomrel 1. 12. 1990 v Bratislave. 1928-33 študoval na Vysokej škole Umeleckopriemyselnej v Prahe (prof. Hofbauer). Súčasne získal aprobáciu profesora kreslenia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. 1934 sa stal členom KVU Aleš v Brne. Od 1939 vstupuje do Spolku slovenských výtvarných umelcov, 1945 člen Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. v Prahe. 1934-42 pôsobil ako stredoškolský profesor v Dolnom Kubíne, Kremnici a Martine, 1943-44 pracoval v Matici Slovenskej v Martine, 1945-46 šéfrežisér Slovenského komorného divadla v Martine, 1946-1949 režisér na Novej scéne v Bratislave. Od 1947 sa sústavne venoval aj filmovej tvorbe (jeho najvýznamnejším filmom bol celovečerný dokument Majster Pavol z Levoče z 1956).. Z literatúry: Srnenská, D.: František Kudláč - Horizonty človeka. Kat. výst. Bratislava, Galéria mesta Bratislavy. Bratislava 1975; Bachratý, B.: František Kudláč. Bratislava 1985.

Autorove diela


Oravský podzámok

Hamlet

Sochár

Chalúpka

Dostojevský

Tvár

Tuláčka

Na palube

Korzo

Bitka

Traja

Hippocrates rozmýšľa

Marína

Tanečník

Tanečník

Marína

Štúdia I.

Štúdia II.

Herci

Herci

Herec

Žena

Na palube

Korzo

Sediaca