Juraj Pančík

Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 31.3.1961

Narodil sa 31.3.1961. Detstvo prežil v Novej Bani.

Po vychodení základnej školy študoval na priemyselnej škole strojníckej v Bratislave a ako jej absolvent pracoval vo viacerých podnikoch. Teraz býva aj so svojou rodinou v obci Michalová, vychováva dve deti.

Medzi jeho záľubyy od ranného školského veku patrí kreslenie, ktorému sa s prestávkami venuje doteraz a vedie k tomu aj svoje deti. V minulosti pracoval a tvoril v spoločenstve výtvarníkov sústredených pri kultúrnom stredisku v Žiari ned Hronom. Teraz sa stretáva s výtvarníkmi z Michalovej, s ktorými mal v septmbri 2010 spoločnú výstavu v Horehronskom múzeu v Brezne