Vladimír Šimanovský

1954-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 14.10.1954
Miesto narodenia: Bratislava

Štúdium

V roku 1974 absolvoval Strednú školu umeleckého priemyslu odbor aranžérstvo-výstavníctvo a v roku 1975-1981 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej, odbor architektúra. V súčasnosti sa venuje voľnej tvorbe a maľbe.

Oblasť tvorby

Šimanovského tvorba vychádza z racionálneho, ale aj podvedomého porovnávania ľudského merítka s architektonickým, konštruktívno-duchovným, reálneho s ireálnym, siahol po maliarskych výrazových prostriedkoch s pocitom, že sa v nich môže najlepšie vyjadriť o svojich vizuálnych, racionálnych, ale aj podvedomých stavoch, ktoré si systematicky ukladal do svojho života.

Výstavy

Deväť rokov žil v Kanade, kde sa zúčastňoval na rôznych výtvarných podujatiach a výstavách. Po návrate na Slovensko sa usadil v Bratislave, kde doteraz žije a tvorí vo svojom ateliéri.

Autorove diela


Krásy stredného Slovenska I.

Krásy stredného Slovenska II.