Marián Čunderlík

1926-1983
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 31.01.1926
Miesto narodenia: Motyčky

Marián Čunderlík sa narodil 31. januára 1926 v Motyčkách pri Banskej Bystrici, zomrel tragicky 1. októbra 1983 v Demänovskej doline. V r. 1946 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (prof. Mudroch); v r. 1948-53 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie munomentálnej maľby (prof. Fulla, Želibský). V r. 1957 sa zúčastnil na prelomovej výstave mladej generácie vo výstavnej sieni na Dostojevského rade v Bratislave, spolu s E. Spitzom zakladá Galériu Cypriána Majerníka v Bratislave, kde mal r. 1958 prvú samostatnú výstavu (niekoľko hodín po vernisáži zatvorená). Jeden z účastníkov neverejných Konfrontácií, na ktorých sa formoval program tzv. Nástupu 1961 (1961, 1962, 1963). V r. 1964 sa zúčastňuje 5. Konfrontácie v Galérii C. Majerníka, v ďalších rokoch zastúpený na najvýznamnejších domácich a zahraničných prehliadkach súčasného výtvarného umenia. V r. 1972, po vylúčení zo Zväzu výtvarníkov, odchádza z Bratislavy a žije v ústraní v Damänovskej doline v osade Tri studničky, kde zomiera 1. októbra 1983. V r. 1992 mu Slovenská národná galéria usporiadala výstavu súborného diela. Literatúra: Matuštík, R.: Moderné slovenské maliarstvo 1945-1963. Bratislava 1964; Kostrová, Z.: Marián Čunderlík. In.: Matuštík, : Nové slovenské výtvarné umenie. Bratislava 1969; Hrabušický, A., Orišková, M.: Marián Čunderlík (1926-1983). Katalóg SNG. Bratislava 1992. Zdroj foto.: ag.sk

Autorove diela


Nevesta 1

Nevesta 2

Korpus

Figurálny motív

Dievča

Abstraktná figúra

Dievča

Kompozícia